Slik tester du synet selv


Synet er ekstremt viktig for alle fotballspillere.

Du kan ha teknikken til Messi, fysikken til Christiano Ronaldo og hurtigheten til Gareth Bale. Men det hjelper fint lite dersom synet ditt ikke er optimalt. Synet er enkelt forklart sjefen av sansene. Svært mye av informasjonen hjernen tar til seg, får vi via synet. Dersom denne informasjonen er av dårlig kvalitet, altså at man på en eller annen måte har svekket syn, vil dette naturligvis være svært uheldig.

Bestill synstest

I samarbeid med NFF

Bestill her

Heldigvis finnes det enkle tester som kan gi deg nyttig informasjon om synet ditt. Denne informasjonen kan du bruke til å bli en bedre fotballspiller.

Ditt dominante øye
Det ene øyet ditt er det såkalte dominante øyet. Ofte er det slik at det dominante øyet sammenfaller med om du er høyre- eller venstrehendt, men slettes ikke alltid. For fotballspillere kan det være svært nyttig å vite hvilket øye som er det dominante, forteller optiker Olav Torgersen.

- Å vite hvilket øye som er det dominante kan utgjøre en stor forskjell for fotballspillere. Det har å gjøre med hvordan synet innhenter informasjon, og hvordan kroppen benytter seg av den informasjonen. Man kan for eksempel endre kroppsstillingen for å tilpasse seg. Det finnes faktisk eksempler på spillere som har byttet "hovedben", for at det skulle passe det dominante øyet, forteller Torgersen.

Dersom du vil finne ut hva som er ditt dominante øye, er det en enkel test du kan gjøre uten hjelpemidler: Strekk ut armene foran deg, med tomlene ut fra hånden. Sett hendene sammen slik at det blir en trekant-formet åpning i mellom dem. Se på et punkt to-tre meter unna, gjennom åpningen. Dersom du nå lukker et øye etter tur, mens du ser på punktet, vil du oppdage at du bare ser punktet med det ene øyet. Det andre øyet vil kun se hånden. Øyet som fortsatt ser punktet, er altså det dominante øyet.

Sidesynet
For å teste sidesynet kan du gjøre følgende: Ta en vanlig sleiv, og hold den foran ett øye. Fest blikket på et bestemt punkt rett foran deg. Samtidig som du ser rett frem, vinker du med den frie hånden både nede og oppe i ca. 80-90 graders vinkel fra punktet du har festet blikket på. Bytt hånd og gjør det samme, i 60 graders vinkel, oppe og nede. Ser du hånden i alle fire vinkler? Da er sidesynet normalt.

Skarpsynet
For å teste skarpsynet trenger du sleiven fra forrige test, samt et ruteark. Tegn en liten prikk i midten og løft sleiva opp foran ett øye. Fokuser på prikken. Hvis du oppfatter strekene som ujevne og bølgete kan det være tegn på at noe er galt med skarpsynet.

Oppsøk fagfolk
Disse testene er enkle måter å få en pekepinn på hvordan det står til med synet ditt. Men en skikkelig test bør man la fagfolkene håndtere. Dersom man tror man har behov for korrigering av synet, bør man alltid oppsøke en optiker. Da får du en grundig test utført av fagfolk, som kan hjelpe deg med å optimalisere synet.

Med optimalt syn blir man også en bedre fotballspiller. Så enkelt er det jo faktisk.