barn i solbriller

Bærekraft

Synsam tar ansvar for vår felles fremtid.

Vi vil bidra til en bedre fremtid

Å ta ansvar for folkehelsen innenfor rammen av optikk og øyehelse er et viktig oppdrag for Synsams bærekraftsagenda, i likhet med ansvaret for medarbeidernes hverdag på arbeidsplassen, miljøet og klimaet. Som en ledende optikerkjede i Norden og en av Europas ledende aktører innen optikerbransjen har vi et stort ansvar.

Les mer om vår visjon

Synsams verdikjede

Høydepunkter fra vårt bærekraftsarbeid i 2023

 

  • Synsams første nordiskproduserte kolleksjon Jämtö, ble lansert i flere modeller.
  • Secondhand- og outlet-tilbudet har blitt utvidet og gjort tilgjengelig i flere av Synsams butikker.
  • Mer enn 55 000 barn har nå fått hjelp med bevegelse på like vilkår siden 2019 gjennom initiativet "Alle skal se".

 

"Behovet for Synsams medisintekniske tjenester og produkter øker. Vårt viktige oppdrag for folkehelsen er en vesentlig del av konsernets sosiale oppdrag. Sammen med fokus på medarbeidernes bærekraftige hverdag på arbeidsplassen og med våre initiativer for miljøet, som mer sirkularitet, flere bærekraftige produkter og den påbegynte hjemflyttingen, er dette grunnlaget i Synsams brede bærekraftsagenda."

Håkan Lundstedt, President & CEO, Synsam Group

 

Vi støtter FNs globale bærekraftsmål i Agenda 2030.

Konsernet har identifisert at Synsam har ansvar for og mulighet til å bidra til flere av målene. Fremfor alt ligger fokus på mål 12 "Bærekraftig forbruk og produksjon" og mål 3 "God helse og velvære". I tillegg støtter Synsam også UN Global Compacts prinsipper for ansvarlig næringsliv.

3          12

      

no image

God helse og velvære

God helse er grunnleggende for å nå full potensial og bidra til samfunnsutvikling; Synsam fremmer god øyehelse gjennom omsorg og forebyggende tiltak for et livslangt godt syn.

no image

God utdanning for alle

Utdanning er en menneskerett og nøkkelen til bærekraft; Synsam støtter dette ved å tilby synshjelpemidler for utdanningsbehov fra barnehage til høyere utdanning.

no image

Likestilling

Likestilling er avgjørende for bærekraftig og fredelig utvikling, derfor etterstreber Synsam jevn kjønnsfordeling på alle nivåer, med spesielle mål i ledelse og styrer.

Håkan Lundstedt

Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst

Anstendige arbeidsvilkår styrker bærekraftig økonomisk vekst; Synsam sikrer dette gjennom strenge retningslinjer for leverandører og interne retningslinjer.

Fabriken på Frösön

Bærekraftig industri, innovasjoner og infrastruktur

Fremtidig bærekraft krever innovative og bærekraftige industrier; Synsams innovasjonssenter bidrar med bærekraftig produksjon, effektiv ressursbruk og nye arbeidsplasser i distriktene.

synsam paket

Bærekraftig forbruk og produksjon

Overgang til bærekraftig forbruk og produksjon er avgjørende for å redusere klimaavtrykket; Synsam fremmer dette gjennom ansvarlig innkjøp, egenproduksjon og sirkularitet i produktets livssyklus.

Fors i skog

Vi tar ansvar for miljøet

Vi i Synsam ser at vi både har ansvar for og mulighet til å bidra til å møte de globale klimamålene som FN har satt opp.

Foss i skog

Vi tar ansvar for samfunnet

Synsam ønsker å bidra til å skape et bedre liv for mennesker og samfunnet som helhet. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.