1. Bærekraft – en del av Synsams DNA

Hos oss finner hele familien prisgunstige løsninger for syn og øyehelse i unike og innovative konsepter for alle anledninger. Vi har en tydelig visjon om at vi skal være det ledende livsstilsselskapet innen optikk og øyehelse. Det gjør vi gjennom en kundeorientert tilnærming der kundenes behov og rett til godt syn hele livet står i sentrum, samtidig som vi tilbyr attraktive kundevalg og tar vår del av samfunnsansvaret for å bidra til et bedre klima.

lEs mer om vår visJon

AKTUELT

HVA VI GJØR

 1. Vi tar ansvar for miljøet

  Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

  synsams miljØarbeid

SOSIALT ANSVAR

 1. Vi tar ansvar for samfunnet

  Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

  sosialt ansvar

VÅR VISJON

 1. Vår visJon

  Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

  vår visJon