1. BÆREKRAFT – en del av synsams DNA

Synsam Group har en klar visjon for hvordan vi ønsker å jobbe med bærekraft i vårt konsern: Vi er det ledende og mest bærekraftige livsstilsfirmaet innen optikk og øyehelse. Vårt oppdrag forteller oss hvordan vi ønsker å jobbe med bærekraft: Vi gir hver kunde den beste servicen og de mest bærekraftige løsningene for å se og se bra ut. Vårt forretningskonsept inkluderer også bærekraft: Vi er et kundedrevet og bærekraftig livsstilsfirma som tilbyr rimelige løsninger for syn, utseende og øyehelse for hele familien gjennom unike og innovative konsepter for enhver anledning i livet.

lEs mer om vår visJon

AKTUELT

HVA VI GJØR

 1. Vi tar ansvar fOr miljØET

  Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

  synsams miljØarbeid

SOSIALT ANSVAR

 1. Vi tar ansvar fOR SAMFUNNET

  Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

  sosialt ansvar

VÅR VISJON

 1. Vår visJon

  Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

  vår visJon