1. Vi tar ansvar for samfunnet

  Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft

Synsam vil være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet som helhet. Derfor
jobber vi også med sosial bærekraft.

Samfunnsansvaret omfatter Synsam Groups ansvar for mennesker i lokalsamfunnene der vi opererer, for våre medarbeidere og for de som jobber i leverandørleddet. Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe mennesker med deres øyehelse, og dette står i sentrum for alt vi gjør. Et verdidrevet og sunt medarbeiderskap er også en del av vår bærekraftsagenda. I tillegg skal vi via vår leverandørkodeks ta ansvar for arbeidsvilkår og arbeidsforhold i leverandørleddet.  

Hva vi gjør

BEVEGELSE PÅ LIKE VILKÅR – ALLE SKAL SE


En stillesittende livsstil blant barn er en av vår tids største utfordringer. For å øke motivasjonen for en aktiv fritid har Synsam lansert samfunnstiltaket "Alle skal se!".

Alle skal se
 1. Vi donerer briller til Vision For All

VI GIR BRILLER TIL “VISION FOR ALL”


Synsam er medlem i Vision For All og støtter organisasjonen både med bidrag og med briller vi samler inn i butikkene våre..

Les mer

Vi vil hjelpe mennesker med deres øyehelse


Til tross for den lille størrelsen er øyets helse grunnleggende for det meste vi gjør i livet.

Les mer

Synstrening for bedre idrettsprestasjoner


 

Eliteidrettsutøvere investerer tid og ressurser i å forbedre sin fysiske kapasitet, men å bli en bedre idrettsutøver gjennom synstrening er et lite utforsket område.

Les mer

OPTIKEREN – EN UUTNYTTET SAMFUNNSRESSURS


"Jeg tror man må forstå det fulle omfanget av at optikere i dag også er helsepersonell"

Les mer

KOMPETANSEHEVING OG KOMPETANSEUTVIKLING


Å lykkes med å tiltrekke seg, utvikle og beholde motiverte medarbeidere med den riktige kompetansen og forståelsen er en avgjørende suksessfaktor. Målet er å være det mest attraktive selskapet i bransjen.

Les mer

Et blikk på dysleksi


Dysleksi er som regel arvelig og innebærer at man har vanskelig for å stave, lese og avkode ord. Anslagsvis 5-10 prosent av Norges befolkning er rammet.

Les mer

Øyet som laboratorium


Man sier noen ganger at øynene er sjelens speil. Det er imidlertid også mulig å si at øynene er kroppens vindu.

Les mer

REVOLUSJON PÅ GANG


Aldersforandringer i den gule flekken er en folkesykdom. Nå jobber forskere med en helt ny metode for å reparere skadede netthinner.

Les mer

 

LES MER OM VÅRT BÆREKRAFTSARBEID

 1. Vi tar ansvar fOr miljØET

  Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

  synsams miljØarbeid

 1. Vår visJon

  Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

  vår visJon