1. Vi tar ansvar for miljøet

I Synsam kan vi både ta ansvar og skape muligheter ved å verne om miljøet og klimaet. Vårt største enkelttiltak for å redusere klimapåvirkningen er å flytte hjem produksjonen fra Asia til Sverige.

Grunnlaget for miljøarbeidet vårt er en bevisst ambisjon om å innføre sirkulær flyt i størst mulig grad i hele virksomheten. Målet er et kretsløp der produksjon, forbruk og gjenbruk er knyttet sammen på en transparent måte. Vi stiller høye krav både til oss selv og leverandørene våre, og under hver del i verdikjeden har vi definert prosesser og tilnærmingsmåter for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Allerede på tegnebordet skal vi designe produktene med tanke på lang holdbarhet og høy kvalitet, slik at kundene skal kunne ta gode og bevisste valg. Gjennom vår leverandørkodeks stiller vi krav både i innkjøpsprosesser, produksjon og valg av transport. Vi fokuserer også på gjenbruk og gjenvinning.

Hva vi gjør

SYNSAM RECYCLING OUTLET


Med det nye butikkonseptet Synsam Recycling Outlet får Synsams briller og solbriller en ny sjanse.

Les mer

GAMLE BRILLER FÅR NYTT LIV


Synsam arbeider aktivt for produksjon og forbruk som tar hensyn til klimaet. Circular Collection er vår kolleksjon av gjenvunne innfatninger.

Les mer

VI BIDRAR TIL AT HAVENE BLIR RENSET FOR PLAST


Vår kolleksjon av 100 % gjenvunnet havplast bidrar til at havene renses for plast.

Les mer

DELER AV EYEQS LINSESORTIMENT ER NÅ PLASTNØYTRALE


I Synsam Group jobber vi kontinuerlig med å redusere vår egen klimapåvirkning. Nå tar vi nok et skritt ved å sertifisere deler av vårt EyeQ One-Day-linsesortiment med Plastic Banks program for sertifisert plastnøytralitet*.

Les mer

ÅRETS SATSING PÅ BÆREKRAFT


Synsam vinner gull i kategorien "Årets bærekraftssatsing" i Retail Awards 2022. 

Les mer

Eksempler på våre bærekraftige tiltak


Les om noen av Synsams bærekraftige tiltak fra de siste årene.

Les mer

Færre og bedre transporter


Når det gjelder transport, er det viktig å redusere antallet, strømlinjeforme flyten og ha høy fyllingsgrad. Transportene vi trenger skal rett og slett være fullpakket, vi skal ikke kjøre rundt luft.

Les mer

 

LES MER OM VÅRT BÆREKRAFTSARBEID

  1. Vi tar ansvar for samfunnet

    Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

    sosialt ansvar

  1. Vår visJon

    Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

    vår visJon