1. Vi tar ansvar fOr miljØET

Synsam Groups arbeid og ansvar for miljøet inkluderer flere viktige områder. I alle prosessene vurderer vi miljøpåvirkningen. Allerede på skissestadiet for produktene våre vil vi legge til rette for bærekraft og kvalitet, slik at kundene våre kan ta bevisste og gode valg. Vi stiller krav til våre leverandører i våre innkjøpsprosesser, i produksjonen og i valget av transport. Vi fokuserer også på gjenbruk og gjenvinning. Det at vi flytter vår produksjon hjem fra Asia til Skandinavia, var det største tiltaket vi tar for å redusere vår klimapåvirkning.

Hva vi gjør

Brillene får et nytt liv


Synsam jobber aktivt for mer bærekraftig produksjon og forbruk. Først lanserte vi innfatninger laget av resirkulert plast fra havet, nå står neste bærekraftige lansering for tur, Circular collection!

Les mer

Vi renser havet for plast


Vårt mål er å være et bærekraftig og ansvarlig selskap som støtter de globale målene i Agenda 2030.Som et skritt i riktig retning lanserer vi en unik brillesamling med 100% resirkulert plast fra havet.

Les mer

deler av EyeQs linsesortiment blir plastnøytralt


Nå tar vi ytterligere et skritt ved å sertifisere deler av vårt EyeQ One-Day linsesortiment med Plastic Banks program for sertifisert plastnøytralitet*.

Les mer

Eksempler på våre bærekraftige initiativ


Her er noen av bærekraftsinitiativene vi i Synsam har jobbet med de siste årene.

Les mer

Færre og bedre transporter


Når det gjelder transport, er det viktig å redusere antallet, strømlinjeforme flyten og ha høy fyllingsgrad. Transportene vi trenger skal rett og slett være fullpakket, vi skal ikke kjøre rundt luft.

Les mer

 

LES MER OM VÅRT BÆREKRAFTSARBEID

  1. Vi tar ansvar fOR SAMFUNNET

    Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

    sosialt ansvar

  1. Vår visJon

    Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

    vår visJon