PersonvernpolicyFor Synsam er din personlige integritet og beskyttelsen av dine personopplysninger viktig. Formålet med Synsams personvernpolicy er å informere deg om hva slags informasjon som Synsam samler inn og hvordan denne informasjonen brukes. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan bruke dem. Det er viktig at du setter deg inn i og forstår personvernpolicyen, slik at du føler deg trygg i vår behandling av dine personopplysninger. Du er alltid velkommen til å kontakte oss ved eventuelle spørsmål: GDPR.Norge@synsam.com

Via knappen under kommer du til en pdf-fil der du kan sette deg ytterligere inn i vår personvernpolicy. 

Personvernpolicy