Firmaavtaler


Hele 65% av yrkesaktive jobber foran en pc. Ikke alle er klar over at det å bruke store deler av dagen foran en skjerm er veldig utfordrende for øynene. Heldigvis er det stadig flere bedrifter som tar dette på alvor.

I Synsam har vi kunnskap om hvilke krav dette stiller til synet. I tillegg har vi butikker over hele landet, slik at også store kjeder kan inngå firmaavtale med oss.

Plager som stiv nakke, muskelspenninger, konsentrasjonsproblemer, hodepine, dårlig ergonomi og følelse av tretthet kan være årsaken til at mange anstrenger synet og øyene. Det viser seg faktisk at 2 av 3 nordmenn har behov for en egen brille på jobb.

Ved hjelp av Synsam Firmaservice oppfylles både arbeidstakerens og arbeidsplassens spesifikke behov. Brillene blir riktig tilpasset både for den individuelle bruker og det miljøet de skal fungere i.

Ønsker du bedriftsavtale kontakt: Bedrift@synsam.com

Du kan også opprette avtalen direkte på vår bedriftsavtale-portal her

Nyttige linker:
Les mer om arbeid og syn
Dette sier Arbeidstilsynet om databriller