naturbilde fra skogen

Bærekraft – en del av Synsams DNA

Åpenhetsloven

Synsam jobber med konsernets tre etablerte bærekraftsområder: kundeansvar, miljøansvar og samfunnsansvar.  Objektivene for bærekraftsarbeidet er godkjent av konsernledelsen. Synsam støtter FNs globale bærekraftsmål i Agendaen 2030 og har identifisert at gruppen har ansvar for og mulighet til å bidra til flere av målene. Foran alt fokuserer Synsam Group på mål 12, «Ansvarlig forbruk og produksjon' og mål 3, 'God helse og livskvalitet'. I tillegg til dette støtter Synsam Group også FNs Global Compacts prinsipper for ansvarlig virksomhet.

Synsam Groups verdikjede, det vi er ansvarlige for fra A til Å, er grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid. Med våre "bærekraftsbriller" går vi gjennom alle deler av virksomheten, fra designutvikling, råvareinnkjøp, produksjon og transport til drift og salg og videre til produktbruk, gjenbruk og gjenvinning. Under hver del i verdikjeden har vi identifisert prosesser og tilnærmingsmåter for et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Synsams verdikjede

Ved spørsmål om Synsam Groups bærekraftarbeid og spørsmål om åpenhetsloven kontakt oss på apenhetsloven@synsam.com

løpetur høst

Vi tar ansvar for miljøet

Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

Vår visjon

Hos oss finner hele familien prisgunstige løsninger for syn og øyehelse i unike og innovative konsepter for alle anledninger. Vi har en tydelig visjon om at vi skal være det ledende livsstilsselskapet innen optikk og øyehelse. Det gjør vi gjennom en kundeorientert tilnærming der kundenes behov og rett til godt syn hele livet står i sentrum, samtidig som vi tilbyr attraktive kundevalg og tar vår del av samfunnsansvaret for å bidra til et bedre klima.