DelEr av Eyeqs linsEsortiment BLIR plastnØYTRALT


Vi i Synsam Group jobber kontinuerlig med å redusere vår klimapåvirkning. Nå tar vi ytterligere et skritt ved å sertifisere deler av vårt EyeQ One-Day linsesortiment med Plastic Banks program for sertifisert plastnøytralitet*.

Plastic Bank er en sosial bedrift der forretningsideen er å bygge gjenvinningskretsløp for å bekjempe plastforurensning i havet og havnære områder, samtidig som man tar sosialt ansvar og godtgjør menneskene som samler inn plasten, med for eksempel mat eller skoleavgifter.

Tilsvarende mengde plast tas opp i sjøen

Grunnen til at linseprodusentene fremdeles bruker plast i linser, er at det må brukes plast i dette medisinske produktet. Men gjennom Plastic Bank kompenseres plastbruken i linsene ved at en tilsvarende mengde plukkes opp av havet eller i havnære områder, og på den måten oppnår vi plastnøytralitet i de linsene som omfattes av sertifiseringen.

Med andre ord – når du velger sertifiserte EyeQ One-Day, gjør du en god innsats for miljøet. Husk å gjenvinne emballasjen for mer effekt!

*Plastic Bank© samler inn, sorterer og bearbeider plast med det formålet å føre den tilbake i den sirkulære strømmen. Virksomheten drives i dag på Filippinene og i Indonesia, Brasil og Egypt.

Plastnøytralitet oppnås gjennom kjøp av credits fra Plastic Bank. En credit tilsvarer innsamling og konvertering av en kilo plast som ellers kan havne i havet eller i vassdrag. Linseprodusenten CooperVision kjøper credits som tilsvarer vekten av plast i bestilte EyeQ One-Day-linser (fra 1. september 2021). Plastmengden i endagslinsene beregnes ut fra vekten av plasten i blisterpakningen, linsene og ytteremballasjen (eske), inkludert laminat, lim og annet (f.eks. blekk).

 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid

 1. Vi tar ansvar fOr miljØET

  Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

  synsams miljØarbeid

 1. Vi tar ansvar fOR SAMFUNNET

  Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

  sosialt ansvar

 1. Vår visJon

  Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

  vår visJon