Deler av eyeqs linsesortiment blir plastnøytralt


I Synsam Group jobber vi kontinuerlig med å redusere vår egen klimapåvirkning. Nå tar vi nok et skritt ved å sertifisere deler av vårt EyeQ One-Day-linsesortiment med Plastic Banks program for sertifisert plastnøytralitet*.

Plastic Bank er en veldedig organisasjon der forretningsideen er å skape gjenvinningskretsløp for å bekjempe plastforurensning i havene og havnære områder, samtidig som man tar samfunnsansvar og godtgjør de som samler inn plasten, med for eksempel mat eller skolepenger.

Tilsvarende mengde plast plukkes opp av havet

Grunnen til at linseprodusenter fortsatt bruker plast i linser, er at dette er nødvendig i slike medisinske produkter. Gjennom Plastic Bank kompenseres plastbruken i linsene ved at en tilsvarende mengde plast plukkes opp av havet eller i havnære områder, og på den måten oppnår vi plastnøytralitet i linser som omfattes av sertifiseringen.

Med andre ord: Når du velger sertifiserte EyeQ One-Day-linser, gjør du en god innsats for miljøet. Husk også å gjenvinne emballasjen!

*Plastic Bank© samler inn, sorterer og bearbeider plast med det formål å tilbakeføre den til den sirkulære flyten. Virksomheten drives i dag på Filippinene og i Indonesia, Brasil og Egypt. Plastnøytralitet oppnås gjennom kjøp av credits fra Plastic Bank. En credit tilsvarer innsamling og konvertering av en kilo plast som ellers kan havne i havet eller i vassdrag. Linseprodusenten CooperVision kjøper credits som tilsvarer vekten av plast i bestilte EyeQ One-Day-linser (fra 1. september 2021). Plastmengden i endagslinsene beregnes ut fra vekten av plasten i blisterpakningen, linsene og ytteremballasjen (eske), inkludert laminat, lim og annet (for eksempel blekk).

 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid

 1. Vi tar ansvar fOr miljØET

  Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

  synsams miljØarbeid

 1. Vi tar ansvar fOR SAMFUNNET

  Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

  sosialt ansvar

 1. Vår visJon

  Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

  vår visJon