VÅRT SAMFUNSOPPDRAG:

Vi vil hjelpe mennesker med deres øyehelse

Håkan Lundstedt
Håkan Lundstedt, administrerende direktør og konsernsjef i Synsam Group.

Ifølge beregninger fra Verdens helseorganisasjon vil halvparten av verdens befolkning være nærsynt innen 2050. Dette er et problem vi må ta på større alvor. 

Øyet er et lite organ, men helt grunnleggende for det meste vi gjør i livet. Det veier bare sju gram, men er et av kroppens mest kompliserte organer og samtidig den i særklasse raskeste muskelen, med en kontraksjonsevne på et hundredels sekund. Like viktig som å gå til tannlegen en gang i året, er det å undersøke synet og øyehelsen regelmessig.

Andelen nærsynte i Sverige har for eksempel økt med nærmere 300 prosent på 80 år, ifølge en studie utført på vernepliktige. Dette er et problem vi må ta på større alvor. Ikke minst med tanke på den økte risikoen for komplikasjoner som kan oppstå senere i livet.

Noe annet som også har økt, er tiden barn og unge tilbringer foran en digital skjerm. Effekten som blått lys har på øyets funksjon, er et relativt nytt forskningsområde. Det er allerede klart at det kan ha en negativ påvirkning, men omfanget må utredes ytterligere.

Det er altså viktig å oppsøke en optiker. For å gjøre det enkelt for kunder å få regelmessig tilgang til korrekte synshjelpemidler og kontrollere øyehelsen, tilbyr Synsam et brille- og linseabonnement.

Så langt vi vet, var Synsam Group den første i verden til å tilby abonnement på øyehelse og øyemote. Ved å leie i stedet for å eie får kundene mulighet til å undersøke synet jevnlig og bytte glass og kontaktlinser ved behov. Brukte briller går til gjenbruk eller gjenvinning.

 

LES MER OM VÅRT BÆREKRAFTSARBEID

 1. Vi tar ansvar fOr miljØET

  Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

  synsams miljØarbeid

 1. Vi tar ansvar fOR SAMFUNNET

  Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

  sosialt ansvar

 1. Vår visJon

  Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

  vår visJon