VÅRT SAMFUNSOPPDRAG:

Vi vil hjelpe mennesker med deres øyehelse

Håkan Lundstedt
Håkan Lundstedt,President og CEO på Synsam Group.

Til tross for den lille størrelsen er øyets helse grunnleggende for det meste vi gjør i livet. Det veier  bare syv gram, likevel er øyet et av kroppens mest kompliserte organer og samtidig den klart raskeste muskelen med en reaksjonsevne på et hundredels sekund. På samme måte som vi tar vare på tenner og besøker tannlegen en gang i året, er det å ta vare på av synet og øyehelsen like viktig.

Andelen nordmenn som er nærsynte øker. Og ifølge ferske beregninger kommer halvparten av verdens befolkning til å være nærsynte innen 2050. Det er et problem vi må ta på større alvor. ikke minst med tanke på den økende risikoen for komplikasjoner som kan oppstå senere i livet.

Tiden som barn og unge bruker foran en digitale skjerm øker også. Effekten som blått lys har på øyets funksjon er et relativt nytt forskningsområde. Det er bevist at den kan ha negativ effekt, men hvor stor effekten er må utredes videre.

Med den økende dårlige helsen er det derfor viktig å besøke optikeren. For å hjelpe folk med lett og regelmessig tilgang til riktige synshjelpemidler og sjekke øyehelsen deres, tilbyr Synsam både brilleabonnement og linseabonnement.

Så vidt vi vet var Synsam Group den første i verden som tilbyr abonnement på øyehelse og brillemote. Ved å leie i stedet for å eie er gis kundene muligheten til å regelmessig undersøke deres syn og om nødvendig endre deres briller, kontaktlinser. Brukte briller går til gjenbruk eller resirkulering.

 

LES MER OM VÅRT BÆREKRAFTSARBEID

 1. Vi tar ansvar fOr miljØET

  Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

  synsams miljØarbeid

 1. Vi tar ansvar fOR SAMFUNNET

  Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

  sosialt ansvar

 1. Vår visJon

  Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

  vår visJon