Synsam

Vår visjon

Les mer om Synsam visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

 

Vår visjon er å være det ledende og mest bærekraftige livsstilsselskapet innen optikk og øyehelse. Vår misjon er å gi hver enkelt kunde den beste servicen og de mest bærekraftige løsningene for å se og se bra ut. Ambisjonen er å fortsette å styrke posisjonen som bransjeleder både innen øyehelse og øyemote, med et tydelig integrert bærekraftsperspektiv gjennom hele verdikjeden. Vi jobber med kontinuerlige forbedringer i alt vi gjør.

HVA VI GJØR

Synsam

Kvalifiserte optikere, en samfunnsressurs

Takket være vår klinisk kompetanse og en stadig mer avansert teknisk utrustning er vi godt rustet til å ta et større ansvar for oppfølgning av folks øyehelse. Dette sier Jon Thoresen, en av de fagansvarlige i Synsam Norge

Synsam

Vi vil hjelpe mennesker med deres øyehelse

 

Til tross for størrelsen er øyet grunnleggende for det meste vi gjør i livet. Spørsmål knyttet til øyehelse bør derfor være et spørsmål for mange flere.

Synsam

Kompetanseheving og kompetanseutvikling

Å lykkes med å tiltrekke seg, utvikle og beholde motiverte medarbeidere med de riktige ferdighetene og forståelsen for kundenes behov er en avgjørende suksessfaktor. Målet er å være det mest attraktive selskapet i bransjen, og forme en sterk verdidrevet kultur.

 

LES MER OM VÅRT BÆREKRAFTSARBIED

Synsam

Vi tar ansvar for miljøet

Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

synsams miljØarbeid

Synsam

Vi tar ansvar for samfunnet

Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

sosialt ansvar