Optiker på synstest

Nærsynthet

Er du nærsynt betyr dette at øynene er naturlig innstilt for å se klart på korte avstander. Dette gjør at du trenger briller eller kontaktlinser for å kunne se langt.

Personer som er nærsynte kjennetegnes ofte ved at de myser og sitter forrerst i klasserommet eller forelesningssalen. Personlighetstrekkene er ofte at man er opptatt av detaljer, og ofte er glad i å lese. Så godt som alle Nobelpriser innen fag er vunnet av nærsynte.


Hva kommer nærsynthet av?

Det latinske ordet for nærsynt er myopi. Skal man forklare nærsynthet optisk skyldes det at øyet har for stor styrke. Et normalt øye skal ha en styrke på +60. Dersom et øye er +62, vil man trenge -2.00 i brillestyrke for å komme til +60. Nærsynte bruker derfor briller og kontaktlinser med minus styrke.

Nærsynhet kommer gjerne i vekstfaser som f.eks. puberteten, og stabiliserer seg gjerne når disse er over, for mange i 20 års alderen.

En gammel vranglære er at nærsyntheten forsvinner med alderen, det gjør den ikke. Er man først blitt nærsynt er man det livet ut. Enkelte kan bli nærsynte på sine eldre dager, og da skyldes det vanligvis grå stær.
 

Hva kan du gjøre?

Kroppen tilpasser seg det du gjør. Et eksempel er hvis du trener mye, blir du sterk og får muskler. Hvis du hele dagen ser på ting på korte avstander, for eksempel Ipad, bok, tv osv. vil du ha høyere risiko for å kunne bli nærsynt. Vi optikere ser dette ved at andelen unge mennesker som blir nærsynte øker i takt med den teknologiske utviklingen. For å unngå dette er det viktig med pauser, hvor du bruker øyene for å se langt. Enkelte hevder også at det er mulig å  redusere risikoen for å bli nærsynt ved å bruke en enkel +1,00 brille når man leser og spiller – kanskje et tips til junior?

Kvnne på synstest

Synsundersøkelse

Når sjekket du synet sist?

Kunde i butikk

Finn butikk

Velkommen til oss!