Tegning av øye

Dobbeltsyn

Vi er født med to øyne, og hvert øye leverer et bilde av omverdenen til hjernen. Hjernen må sette de to bildene sammen til ett, og evnen til dette kalles samsyn. For å få en perfekt sammensetning av bildene krever dette at øynene ser på det samme punktet. Nettopp derfor er øyemusklaturen den mest nøyaktige musklaturen i kroppen.


For å forstå hvor nøyaktig øyemusklatur er kan du forestille deg følgende:

  1. Ta en sirkel og del den i 360 deler. Da har du en grad.
  2. Ta hver av disse gradene og del i 60 nye deler. Da har du ett bueminutt.
  3. Ta hver av disse bueminuttene og del i 60 nye deler. Da har du ett buesekund.
  4. Nøyaktigheten til øyemusklene er 10-20 slike buesekunder. Det er nøyaktighet!

Så er det slik at kroppen vår består av to litt ulike halvdeler. Det kan være variasjoner mellom høyre og venstre side som gir ett lite avvik i hvor vi ser. Dette må øyemusklene kompensere, og kalles skjult skjeling. I de fleste tilfeller går dette fint, men når man er sliten eller påvirket av for eksempel alkohol vil denne kompenseringen kunne bryte sammen. Da ser ikke øynene på samme punkt lenger, og bildet fra de to øyene blir ikke satt sammen perfekt lenger. Hjernen vil da oppfatte to forksjellige bilder av samme tingen, og vi ser dobbelt.

For noen er det slik at øynene alltid ser på to forskjellige punkter. Dette kaller vi skjeling. Dersom vi sjeler fra ung alder vil hjernen kutte ut det ene bildet, det er nemlig umulig å forholde seg til en verden hvor det to av alt. Dette er grunnen til at skjelebehandling av barn ofte innebærer bruk av øyelapp. Man setter da lappen foran det øyet hjernen helst vil bruke, slik at den tvinges til å benytte det andre øyet også for å trene det opp.

Kvnne på synstest

Synsundersøkelse

Når sjekket du synet sist?

Kunde i butikk

Finn butikk

Velkommen til oss!