Får barnet ditt briller

Får barnet ditt briller dekket av NAV?

Har du et barn under 18 år som har styrker eller skjeve hornhinner lik eller høyere enn +/- 1,00 på et av øynene? Er barnet folkeregistrert i Norge? 
Da har dere rett til brillestøtte fra NAV.


NAV dekker mellom 750 kr og 4850 kr til barn under 18 år med styrker og/eller skjeve hornhinner lik eller høyere enn 1,00D. Ordningen gjelder briller bestilt etter 1. august 2022.

 • Hvor mye støtte dere får avhenger av barnets styrker. Book en time til kun 295 kr hos en av våre autoriserte optikere for å finne eksakte styrker. Deretter hjelper vi dere i prosessen videre med brillestøtte og brillekjøp.  

Brillestøtten gir mulighet til kjøp av én brille hvert kalenderår, inkludert brilleglass, innfatning og sliping av brilleglass. Brillestøtten fra NAV kan ikke brukes på synsundersøkelser og reparasjon.

Hvordan kjøpe briller med brillestøtte fra NAV hos Synsam?

 1. Bestill en synsprøve i en av våre butikker

 2. Optiker finner optimal brillestyrke til barnet

 3. Barnets styrker avgjør hvilken brillestøtte barnet kvalifiserer til

 4. Foreldre/verge og barn velger ut hva de ønsker å kjøpe

  • Kommer brillen på mer enn gitt sats, må det betales et mellomlegg
  • Kommer brillen på mindre enn gitt sats, dekkes hele brillen
 5. Brillen bestilles og hentes når den er ferdig
 6. Brillestøtten fra NAV trekkes fra totalsummen i kassen når brillen hentes
pakkepris barn

Pakkepriser

Vi tilbyr gunstige pakkepriser for kontantkjøp på utvalgte innfatninger. Her vil man sannsynligvis kunne holde seg innenfor støttebeløpet. 

Man står selvfølgelig også fritt til å velge fra hele vårt sortiment på innfatninger og glass.