grønn stær

Grønn stær (glaukom)

Grønn stær, som på fagspråket heter glaukom, utgjør en alvorlig risiko for synet ved at nervetrådene i synsnerven får skader. Synsnerven er en avgjørende del av øyet for å kunne se.


Ca halvparten av de som utvikler grønn stær får dette på grunn av økt trykk inne i øyet, dette kan skje av forskjellige årsaker. Det som gjør sykdommen spesielt farlig er at den ofte utvikler seg gradvis uten merkbare symptomer, før man har fått et betydelig synstap eller et veldig forhøyet trykk. For å forebygge varige skader, er tidlig oppdagelse gjennom regelmessige synsundersøkelser essensielt. 

Denne artikkelen utforsker symptomer, årsaker, diagnostiseringsmetoder, behandlingsalternativer, og forebyggende tiltak for grønn stær.

Årsaker til grønn stær

Grønn stær utvikles vanligvis som følge av en opphopning av væske i øyet som skaper et unormalt høyt trykk på synsnerven. Øyets evne til å produsere og drenere væske er avgjørende for å opprettholde et normalt trykk i øyet. Skaden forstyrrer synsnervens funksjon i å overføre visuelle signaler til hjernen, noe som kan resultere i synstap. Risikofaktorer inkluderer alder, genetikk (arvelighet), etnisitet, noen medisiner og visse medisinske tilstander som diabetes og høyt blodtrykk.

Her er noen av symptomene man bør være observant på:

Innskrenket sidesyn (Tunnelsyn)

Etter hvert som tilstanden utvikler seg, kan enkelte pasienter merke en gradvis innskrenking av sidesynet, eller det de ofte beskriver som tunnelsyn. Dette betyr at synsfeltet blir mer fokusert rett frem og at periferien forsvinner eller blir betydelig redusert. Dette gjør at personen mister evnen til å se objekter på sidene uten å vende på hodet. 

Smerte i øyet

Det er kun ved akutt trangvinkel grønn stær at smerter i forbindelse med grønn stær kan forekomme. Forekomsten av denne formen for grønn stær er heldigvis meget sjelden. Skulle du likevel oppleve smerter i eller rundt øyet, ta kontakt med en av våre Synsam optikere.

undersøkning av grønn stær på eldre

Tidlig diagnostisering av grønn stær

En synsundersøkelse utført av en kvalifisert optiker kan avdekke tidlige tegn på glaukom, en tilstand som, hvis ubehandlet, kan føre til alvorlig synstap. Ved å ta i bruk avanserte diagnostiske teknikker, er våre optikere hos Synsam i stand til å måle øyetrykket, en nøkkelfaktor i utviklingen av grønn stær.

Optikerne undersøker også synsnerven og utfører synsfelttester for å sikre en omfattende vurdering av din øyehelse. Disse tiltakene er essensielle for å oppdage eventuelle tidlige indikasjoner på grønn stær, noe som muliggjør tidlig og effektiv behandling. I tilfelle tegn på grønn stær oppdages, er våre optikere her for å veilede deg gjennom de neste skrittene, inkludert henvisning til en øyelege for ytterligere evaluering og behandling.

Videre diagnostisering og behandling av grønn stær

Behandling av grønn stær (glaukom) utføres av en øyelege, som er lege spesialisert i øyesykdommer. Selv om optikere spiller en viktig rolle i den tidlige oppdagelsen av
grønn stær gjennom synsundersøkelser, er det øyelegene som tar seg av den videre diagnostiseringen og behandlingen av tilstanden.

Behandlingen av grønn stær innebærer å senke trykket i øyet og dermed beskytte synsnerven fra ytterligere skade. Dette gjøres fortrinnsvis med øyedråper. Disse øyedråpene virker enten ved å redusere mengden øyevæske som produseres eller ved å forbedre dreneringen av væsken, og dermed bidra til å senke trykket inni øyet. For de pasientene hvor øyedråper alene ikke er tilstrekkelig for å kontrollere øyetrykket, eller i mer avanserte stadier av grønn stær, kan laserbehandling eller kirurgiske inngrep være alternativer.

Forebygging og oppfølging

For å forebygge utviklingen av grønn stær eller forhindre at tilstanden forverres, er regelmessige øyeundersøkelser uunnværlige. Disse undersøkelsene er spesielt viktige for personer som er i høyrisikogrupper, inkludert de med en familiehistorie av grønn stær, eldre individer, og personer med visse underliggende medisinske tilstander som diabetes og høyt blodtrykk.

I tillegg til øyeundersøkelser, spiller livsstilsendringer en viktig rolle i forebyggingen av grønn stær. Moderat forbruk av alkohol og en aktiv innsats for å kontrollere blodtrykket kan bidra til å redusere risikoen for å utvikle denne øyesykdommen. Pasienter oppfordres også til å diskutere sin livsstil og helsevaner med sin øyelege, som kan gi skreddersydde råd basert på individuelle risikofaktorer og helsetilstand. Gjennom en kombinasjon av tidlig diagnostisering, målrettet behandling, og proaktive forebyggende tiltak, er det mulig å håndtere grønn stær effektivt og bevare synet.

Oppsummering

Grønn stær (glaukom) er en alvorlig og ofte ubemerket trussel mot synet. Gjennom tidlig diagnostisering, gjennom en synsundersøkelse, og eventuell effektiv behandling, kan imidlertid mange som er rammet bevare sitt syn. Det er viktig for individer å ta ansvar for sin øyehelse gjennom forebygging, tidlig diagnostisering, og gjennomføre behandlingen foreskrevet av helsepersonell.

Spørsmål og svar om grønn stær

Grønn stær er noe man skal ta på alvor, men heldigvis er prognosen god når det blir oppdaget tidlig. Hos Synsam kan du stole på at optikeren gjør en grundig undersøkelse av øynene dine og vil kunne se tegn på eventuelle øyesykdommer. Bestill synsundersøkelse hos Synsam.

Avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og påvirkning på synsfeltet, kan grønn stær faktisk påvirke evnen til å inneha førerkort.

Behandling kan inkludere trykksenkende øyedråper, laserterapi, eller kirurgiske inngrep for å redusere trykket i øyet.

Ja, genetikk kan spille en betydelig rolle i utviklingen av grønn stær. Regelmessige øyeundersøkelser anbefales hvis du har en familiehistorie med tilstanden.

Ja, livsstilsfaktorer som høyt blodtrykk og langvarig bruk av kortison kan øke risikoen for å utvikle glaukom. Moderasjon med alkohol og en sunn livsstil kan bidra til å redusere risikoen.

Kvnne på synstest

Synsundersøkelse

Når sjekket du synet sist?

Kunde i butikk

Finn butikk

Velkommen til oss!