Grønn stær (glaukom)


skjeve hornhinner synstest

Grønn stær er en øyesykdom som vanligvis inntrer etter fylte 50 år. Grønn stær, eller glaukom, kan skape problemer med synet dersom det ikke behandles.

Øyet ditt er fylt med akkurat passe mengde væske. Ny frisk væske kommer til øyet, samtidig som det dreneres ut væske for at det ikke skal bli for mye inne i øyet. Ved grønn stær vil det samle seg opp væske i øyet, og skape ett økt press innvendig. Dette presset medfører at «ledningen» med impulser fra øyet til hjernen kommer i klem.

 

Hvorfor får man grønn stær?

Når trykket blir for høyt i øyet kommer koblinger mellom øyet og hjernen i klem, konsekvensen er at denne «ledningen» til slutt ryker. Det punktet i øyet som "ledningen" kommer fra, får da ikke sendt signaler til hjernen, og akkurat i det lille punktet blir man blind. Vi har mange millioner slike punkter, så det er ingen fare å miste noen få. Men etterhvert vil man miste store deler av synsfeltet, og det er ingen måte å reversere dette på.

 

Kan optikeren se grønn stær?

Grønn stær er noe man skal ta på alvor, men heldigvis er prognosen god når det blir fanget opp tidlig. Hos Synsam kan du stole på at optikeren gjør en grundig undersøkelse av øynene dine og vil kunne se tegn på eventuelle øyesykdommer.

 

Hvordan behandles grønn stær?

Det finnes en god behandling som kan bremse eller stanse denne prosessen. Behandlingen dreier seg om å kontrollere trykket i øyet, og det kan du etter konsultasjon, gjøre selv. Du drypper en enkelt dråpe i hvert øye en til to ganger om dagen. Denne dråpen senker trykket i øynene.

 

Hva er symptomer på grønn stær?

Prosessen som fører til grønn stær foregår gradvis, og det er derfor vanskelige å oppdage det på egenhånd. Grå stær starter med små blindsoner i utkant av synsfeltet ditt, man mister altså deler av synet i sidesynet, noe som gjør dette enda vanskeligere å oppdage selv. Ubehandlet blir disse blindsonene sakte større inntil du bare kan se ting som er rett foran deg. Dette kalles i alvorlige tilfeller for tunnelsyn.

Grønn stær kan føre til at det blir vanskelig å måle avstander og høyder, noe som gjør at grønn stær og svimmelhet kan kobles sammen.

 

Er grønn stær farlig?

Grønn stær er en av de tilstandene som ødelegger synet for flest i Norge i dag. Det å kontrollere dine øyne jevnlig hos optiker eller øyelege vil være en god investering for å forhindre at noe i ditt øye blir ødelagt. Gjør du det, oppdages stæren tidlig, og synet vil bevares i lang tid fremover.

Bestill synstest

For dine øynes skyld burde du regelmessig sjekke synet. Vi tilbyr synsundersøkelser for både briller og linser.

Bestill synstest