Synstest


Skal du kjøpe ny tv er det gjerne flere tv-er som står ved siden av hverandre, og forskjellen på bildekvaliteten er lett å oppdage. Dine øyne derimot, er det kun du som ser med, og det er umulig å sammenligne med andres øyne. En optiker lar deg oppleve hvor godt dine øyne kan se.

Synstest

Endringer kommer gradvis, og ofte gir de andre plager enn uklart syn. Stiv nakke, tretthet og kløe i øyne er vanlige symptomer.

Hvorfor bruker vi 30-45 minutter på det andre bruker 15 minutter på?
For å kunne gi deg optimalt tilpassede løsninger til nettopp dine øyne trengs det en grundig synsundersøkelse og det krever at vi bruker tid og at vi til enhver tid har de beste produktene og undersøkelsesutstyret.

Synsams synstest består av:

 • Innledende samtale om synssituasjon og synsbehov
 • Test av øynenes evne til å se klart
 • Test av øynenes evne til å bevege seg i ulike retninger
 • Test av øynenes evne til å bevege seg mot hverandre
 • Forenklet test av sidesynet
 • Test av pupillens reaksjon på lys
 • Forenklet instrumentmålt styrketest
 • Samsynsmålinger
 • Test av øynenes evne til nærfokusering
 • Nøyaktig utmåling av synsfeil
 • Inspeksjon av øyets fremre og bakre del
 • Rutinemessig måling av trykket i øyet hos alle over 40 år
 • Vurdering av resultat og forslag til best optisk løsning relatert til behov
 • Demonstrasjon av mulige optiske løsninger
 • Fotografering av øyets fremre og bakre del

Kom gjerne 20 minutter før synsundersøkelsen, så vi i ro og fred kan begynne se på innfatninger sammen!