Hvor ofte bør du sjekke synet?


Synet vårt endres gradvis i løpet av livet, men noen ganger er endringene så små at du ikke merker dem selv.

Gradvise endringer er vanskeligere å oppdage, og derfor bør du undersøke ditt syn jevnlig. Denne turen til optikeren vil avdekke om endringene er naturlige eller om det er andre bakenforliggende årsaker. I tillegg sikrer du deg og dine øyne optimale arbeidsforhold.

To tredjedeler av befolkningen er langsynt, noe som krever at øynene og musklaturen rundt må jobbe litt ekstra. Synet er som regel klart, men det krever altså en innsats. Men i 40-års alderen vil alle oppdage at evnen til å kompensere med musklatur blir vanskeligere – og dermed synet dårligere, spesielt på nære avstander.

Den siste tredjedelen av befolkningen er nærsynt, noe som medfører at synet på nært hold er godt – mens det som er lengre unna blir uklart. Andelen nærsynte er økende i hele verden, noe vi jobber daglig med å forhindre.

En viktig grunn til å regelmessig undersøke sine øyne er for å avdekke andre helseaspekter. En optiker vil kunne avdekke endringer i blodtrykk, stoffskifte eller tegn på tilstander som diabetes. Dette kommer i tillegg øyesykdommer som stær og forkalkninger.

Så ofte bør du sjekke synet: 

5-18 år:Årlig
19-65 år:Hvert annet år
Over 65 år:Årlig
Kontaktlinsebrukere:

Hver 6.måned - Årlig

Barn, eldre og kontaktlinsebrukere bør sjekke synet årlig

1 av 5 i Norsk skole kan se bedre enn det de gjør i dag. Dette kan gi seg utslag i lavere lesehastighet, urolighet og konsentrasjonsvansker. Samtidig er man i denne fasen av livet i en rivende utvikling. Det å sjekke synet årlig er en enkel måte å sikre best mulig forutsetninger for ditt barn.

Med alder kommer også større risiko for utviklinger av tilstander eller sykdommer som krever oppfølgning. For å ivareta synet best mulig bør alle etter fylte 65 kontrollere seg årlig.

Det å hoppe over kontaktlinsekontrollen er lett i en travel hverdag om man handler kontaktlinser på nettet. Man risikerer da å ha dårligere komfort og syn, samtidig som kontaktlinser videreutvikles hele tiden – og det er ikke sikkert at den kontaktlinsen du bruker i dag er den beste for deg i morgen.

Bestill synstest her:

Bestill synstest

For dine øynes skyld burde du regelmessig sjekke synet. Vi tilbyr synsundersøkelser for både briller og linser.

Bestill synstest