lyseblå øyne - synstest

Hvordan foregår egentlig en synstest?

Øynene er et fantastisk organ, og selv om det sies at man kan se lyset fra et stearinlys på over 22 kilometers avstand, er det de færreste forunt å ha et perfekt syn. Det å se et stearinlys på enorme avstander er ikke nødvendig vis så viktig – mens det å se så godt som mulig daglig er derimot enormt viktig.


Å se med dine øyne

Kun du ser med dine øyne. Hjernen din tolker signaler som dine øyne oppfatter, og det formes et bilde i ditt hode. Dette betyr at vi alle oppfatter ting på vår måte. Det er også derfor det er vanskelig å vite selv at alt ikke er slik det kunne være, vi har ikke opplevd noe annet enn vårt eget syn. Siden endringer i synet kommer gradvis, tilvenner vi oss synet og det kan være vanskelig å oppdaget at synet faktisk har endret seg.

Stiv nakke, tretthet, hodepine, konsentrasjonsvansker og irritasjon

Dette kan være symptomer på utfordringer med synet. Det er helt vanlig med andre symptomer enn at man ser uklart. Hos barn kan symptomer på dårlig syn være at de sitter svært nær fjernsynet eller har dårlig balanse. Symptomene kan også vise seg ved at de blir utålmodige, irriterte eller rastløse ved lengre tids næroppgaver som f.eks. lesing.

Hvis du har mistanke om at ditt barn sliter med synet og kunne trengt en synstest, tilpasser vi selvsagt synstesten til barnets behov. Enkelte lurer på om en synstest gjør vondt, det gjør det ikke.

Opplev hvor godt du faktisk kan se med synstest

Synstesten gjennomføres av en optiker som lar deg oppleve hvor godt øynene dine faktisk kan se. Normalt sett tar synstesten 30 minutter å gjennomføre og starter med en innledende samtale om din synssituasjon og dine behov. En synstest har som formål å gi deg best mulig utnyttelse av ditt syn, nettopp derfor er det viktig for optikeren å forstå hvordan du opplever det, hvilke situasjoner som er viktig for deg, samt kartlegge faktorer som kan påvirke synet.

Det er vesentlig å undersøke at øynene er friske, og at alle faktorer som påvirker synets kvalitet sjekkes. Øyelokk, tårevæske, øyets klarhet og de delene som skal oppfatte synet undersøkes grundig. Når dette er gjort måler optikeren den faktiske styrken til øyet, men det er ikke nødvendigvis denne styrken som ender opp i eventuelle brilleglass.

Vi ser deg

Siden det er du som skal oppfatte synet best mulig, må brilleglassene tilpasses din oppfattelse. Optikeren gjør dette ved å stille spørsmål om hvilke glass du synes fungerer best. I denne delen av undersøkelsen er det viktig å vite at det ikke finnes noe som er feil. Er ting likt, så si det.

Hvert øye er festet i 6 muskler som sørger for bevegelse, samtidig som det er muskler inne i øyet som fokuserer lyset. Disse musklene fungerer i ett samspill, og dette samspillet undersøkes også av optikeren.

En del av helheten

Øynene er en del av kroppen, og ting som påvirker kroppen kan derfor påvirke øynene. Dette kan gi optikeren grunnlag for å oppdage utfordringer som f.eks. diabetes og andre tilstander/sykdommer. En optiker er en offentlig godkjent helseperson, og veileder deg videre til eventuelle spesialister dersom det oppdages noen helsemessige utfordringer.

Hva er best for deg, dine øyne og ditt syn

Avslutningsvis vil man gå grundig gjennom resultatene av synstesten. Optikeren vil da forklare deg hva synstesten har avdekket og hva funnene betyr. Ut i fra dette vil du få forslag til hvilke løsninger som passer best til ditt behov. Det er langt fra alltid at man ender opp med en brille selv om man undersøker øynene. Dersom løsningen er briller eller kontaktlinser vil optikeren tilpasse typen løsning til hverdagen din.

Etter en grundig undersøkelse skal du være trygg på at dine øyne er friske, og har så gode arbeidsvilkår som mulig for å gi deg best mulig inntrykk av omverdenen. Dette kan være alt fra briller og linser til anbefalinger om andre mulige behandlinger. Selvsagt tilbyr vi demonstrasjon av mulige optiske løsninger umiddelbart etter synstesten er avsluttet.

Kvnne på synstest

Synsundersøkelse

Når sjekket du synet sist?

Kunde i butikk

Finn butikk

Velkommen til oss!