Hvordan merker jeg at barnet mitt sliter med synet?


 1. Mange barn har perfekt syn på avstand, men har store vanskeligheter med visuelle oppgaver på nærmere enn armlengdes avstand. De fleste rutinemessige synsundersøkelser på helsestasjonen tester hvor skarpt barnet ser på avstand, derfor blir mange med synsproblemer som går utover læring ikke oppdaget.  

Vær oppmerksom på følgende symptomer på synsproblemer: 

 

Barnet -  

 • Blunker mye ved nærarbeid 

 • Gnir seg i øynene ved nærarbeid 

 • Klager over å se uklart eller dobbelt ved lesing/skriving 

 • Holder foran et øye ved lesing 

 • Holder lesestoff veldig tett foran øynene 

 • Skakker hodet ved lesing/skriving 

 • Beveger hodet ved lesing (i stedet for bare øynene) 

 • Bruker finger/linjal som markør ved lesing 

 • Problemer ved kopiering fra tavle eller bok 

 • Leser sakte 

 • Har dårlig leseforståelse 

 • Bytter bokstaver (f.eks. b/d) og ord 

 • Hopper over – eller leser om igjen- ord eller linjer 

 • Har dårlig pennegrep 

 • Skriver nedover eller oppover, har uregelmessig store bokstaver eller ord 

 • Har problemer med å kopiere geometriske figurer 

 • Har problemer med å kaste og fange ball 

 • Er «klumsete» 

 • Får hodepine, særlig ved nærarbeid  

 • Har sterkt svingende humør 

 1. Intelligente elever som er svært motiverte, kan prestere mye, selv om de har dårlige visuelle evner, men med enormt bruk av energi og unødvendig stress. For de med mindre motivasjon kan forholdsvis små visuelle problemer føre til svært dårlig prestasjoner på grunn av stress og frustrasjon. Over 80% av læring går via øynene og synsapparatet. 

Hvorfor har barnet mitt synsproblemer? 

 

Undersøkelser, både norske og internasjonale, viser at opp mot en tredjedel av barna har lese- og lærevansker i tidlig skolealder- og over 90% av elevene med lese- og skrivevansker kan ha et primært synsproblem (American Optometric Association). 

Hvorfor? 

Mer enn 98% av alle barn er født med normale, friske øyne. Dette er ingen garanti for at barnet ditt vil kunne bruke øynene sine effektivt. Synet – evnen til å identifisere, interpretere og forstå det som blir sett, læres og utvikles helt fra fødselen. En visuell ferdighet bygger på den andre, trinn for trinn, gjennom barnets utvikling. Av forskjellige grunner kan mange gå glipp av et utviklingstrinn eller fullfører det ikke helt, eller de henger litt etter de jevnaldrende i utviklingen. Anlegg til synsproblemer kan også være arvelig. 

Samfunnet vårt er i endring, og det kreves stadig mer av barnas synsevner. Våre forfedre hadde jeger-øyne for å overleve i villmarken. Deres syn var lagt for å finne bytte og fiender på avstand. I de siste 100 år har vi blitt tvunget til å takle mer og mer nærarbeid. Dette fører til visuelt stress og har ført til mange symptomer og problemer.  

Miljøet hjemme og på skolen har blitt mer visuelt krevende, samtidig med at mange barn har blitt mer passive og sitter mye foran pc og tv-apparatet.  

Barna i dag må lese omtrent tre ganger så mange tekstbøker som sine besteforeldre, for ikke å snakke om arbeidet foran pc og mobil. 

Kjennetegn hos barn med lære- og lesevansker 

Synsproblemene vi ser hos barn med lære- og lesevansker: 

78 % klarer ikke å følge et objekt med øynene som beveget rett framfor dem. 

63 % har problemer med å bruke begge øynene samtidig. 58 % har problemer med fokuseringen. Ofte kan det være positivt å korrigere med briller som avlaster mot den unaturlige arbeidsavstanden elever jobber på store deler av dagen. I tilfeller hvor vi ser at barnet mangler enkelte synsevner, basis verktøyet som trengs for å kunne utføre lesing, er synstrening en viktig behandlingsform.  

I mange tilfeller hos barn med synsrelaterte lære- og lesevansker har de et godt syn på avstand, men kan ha større problemer på nær. Dessverre blir ofte barn kun sjekket på avstand, og kanskje enkle tester på nær, slik at mange synsproblemer som har effekt på læring ikke blir oppdaget. Synsapparatet er mye mer komplisert enn hvor klart man ser eller om en har en manifest skjeling. Det er derfor viktig å få sjekket hvordan synsevnene fungerer, spesielt på nær. Det er også viktig at den personen de oppsøker vet hva som er forventet å se hos barn i ulike aldre. 

Les mer: Hvordan fungerer synstrening for barn?