Hvordan fungerer synstrening for barn?


  1. Synstrening er et program som er utviklende, som følges i en bestemt rekkefølge, trinn for trinn, hvor vi bygger på barnets grunnleggende ferdigheter. Vi sørger for at barnet har bakgrunnen for de nødvendige utviklingsmulighetene for å tilegne seg disse synsevnene. Synet er så mye mer enn det å se klart.

Synstrening er en individuell behandlingsform som tar sikte på å forbedre synsfunksjonen og visuell prestasjonsevne. Vi tenker helhet (holistisk), synet kan ikke separeres fra resten av kroppen, alt hører sammen. Med synstrening jobber vi med selve problemet, ikke bare symptomene. Programmet er lagd slik at barnet får en god selvfølelse. 

Ansiktet bak vår satsing på synstrening hos Synsam


Elin Hansson har spesialkompetanse innen barn og syn. 

Etter utdannelse som optiker i Norge, har hun en Master of Science og Doctor of Optometry (USA) og videreutdannelse innenfor funksjonell optometri: barn og syn, synstrening for lese- og lærevansker relatert til synsproblematikk, sport og syn, autisme og traumatisk hjerneskade.  

Ring & Bestill synstrening