1. Östersund

Soon Made in Sweden

Akkurat nå ser du rett inn i fremtiden. Du ser noe som ennå ikke finnes. En drøm som nå blir virkelighet. Innen kort tid flytter vi nemlig produksjonsutviklingen og produksjonen hjem, til vår nybygde brillefabrikk og innovasjonssenteret på Frösön.


Det skaper en forskjell som synes. Satsingen gir mange nye arbeidsplasser, og en produksjonskapasitet på en million briller i året av gjenvunnet og lokalt materiale - alt for at vår miljøpåvirkning skal bli så liten og skånsom som mulig.   

Östersund
Synsam Groups nye fabrikk og innovasjonssenter bygges her i Östersund, Jämtland.

 

Nye jobber i Östersund 

Vi kommer til å trenge nye kolleger i ledende roller innen produksjon, men også servicemedarbeidere og administrativt personell til teamet som skal virkeliggjøre brillefabrikken og innovasjonssenteret i Östersund.  

Rekrutteringen begynner innen kort tid, men meld gjerne interesse allerede nå til: 

madeinsweden@synsam.com 

Fakta


Produksjonskapasitet: Over en millioner briller hvert år. 

Bygget: Synsams fabrikk og innovasjonssenter bygges i Östersund på tidligere Jämtlands flyflåte Hangar 90 på Frösö Park. Det blir ca. 8100 kvm stort. Både eksteriør og interiør gjenbrukes i så stor grad som mulig.  

Tre spørsmål til Håkan Lundstedt, daglig leder i Synsam Group 

 

Hvorfor planlegger dere å flytte produksjonen fra Asia til Sverige? 
– Synsam Groups nye fabrikk og innovasjonssenter i Östersund kommer til å fokusere på bærekraftig produksjon og produktdesign, samt sirkulære kretsløp. Vi vil ta ansvar for hele linjen med bærekraftig produksjon og forbruk. Gjennom satsingen reduserer vi vårt klimafotavtrykk betraktelig. Derfor er flyttingen av produksjonen til Sverige både et historisk og viktig neste steg i Synsams arbeid for å bli et enda mer bærekraftig selskap, med bærekraftige alternativer for kundene våre.  
 

Fortell litt om Synsam Groups nye fabrikk og innovasjonssenter  

Håkan Lundstedt
Håkan Lundstedt, daglig leder og konsernsjef i Synsam Group.

– Anlegget bygges akkurat nå utenfor Östersund, i Jämtlands tidligere flyflåte Hangar 90 på Frösö Park. Fabrikken planlegges å en produksjonskapasitet på en million briller hvert år, og kommer til å bli Nordens første moderne produksjonsindustri for briller, på 8100 kvm. En viktig faktor er gjenbruk av et eksisterende lokale, da det er fordelaktig med tanke på bærekraftperspektivet. I konstruksjonsfasen kommer fokuset til å ligge på miljøvennlige alternativer, der gjenbruk av bygget både utvendig og innvendig blir sentralt. Fokuset i produksjonen kommer til å ligge på innovasjon innen sirkulære, resirkulerte og lokale materialer. Målet er at den blir et utdanningssenter, men også en destinasjon, ikke bare for Synsam, men for kunder fra fjern og nær, næringslivet, og også for utdanninger innen øyehelsetjenesten.  

Hva betyr dette for Östersund? 

 - Vi regner med å kunne tilby mange nye arbeidsplasser allerede fra start. Det blir en av Östersunds største private arbeidsgivere. Vi har fått utrolig positiv respons fra de som bor i Östersund og områdene rundt.   

 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid

 1. Vi tar ansvar fOr miljØET

  Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

  synsams miljØarbeid

 1. Vi tar ansvar fOR SAMFUNNET

  Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

  sosialt ansvar

 1. Vår visJon

  Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

  vår visJon