barn og skjermtid

Er nettbrett og mobil skadelig for barnas syn?

Barn og unge bruker mer og mer tid foran digitale skjermer. Trenger vi å bekymre oss?


Tiden foran en skjerm kan gå unna på et blunk. Det som skulle være en kort stund drar ut og de små blir sittende, ofte i de rareste positurer. Slike statiske økter gir lett belastning på muskulatur og kan føre til smerter og plager i nakke og skuldre. Likevel er kanskje det skumleste at det kan få konsekvenser for synet til barna dine.

Risikoen for nærsynthet og andre urovekkende konsekvenser

Barns øyne er særlig utsatt ved lange økter foran skjermer, fordi øynene deres ikke er fullt utviklet. Skjermen tvinger barnets syn til å fokusere tett på i lange perioder og krever en statisk konsentrasjon som stresser øynene deres mer enn hos voksne.

Skjermer utstråler også mye blått lys, som er kjent for å bryte ned søvnhormonet Melatonin. Det er grunnen til at bruk av nettbrett før leggetid kan gjøre det vanskeligere å sovne for både barn og voksne. En annen konsekvens som er vanskelig å vite mye om, er hvordan våre barns omgang med data påvirker utviklingen av hjernen deres. Så hva skal man gjøre? Et sted kan være å begynne er å lage faste rammer for tiden med skjerm, og sørge for at de sitter riktig.

barn med briller utendørs

Tre timer ute om dagen

Det handler om å løfte blikket og hjelpe barn å finne balansegangen mellom datatid og tid utendørs. Både amerikanske og australske forskere som forsket på barn og nærsynthet fant ingen signifikant sammenheng mellom skjermbruk og nærsynthet. Det de imidlertid fant var en sammenheng mellom nærsynthet og timer ute i naturen! Det som betydde mest var hvor mye øynene deres ble eksponert for de typene lys som finnes utendørs.

Bedre med en synstest for mye enn en for lite

Det er viktig å få klarhet i om barnet ditt er nærsynt. Heldigvis avdekkes normalt nærsynthet ved en 4-årskontroll på helsestasjonen. Likevel kan barnet ha andre problemer med synet som testen ikke viser, slik som for eksempel ulikt syn på hvert øye, eller langsynthet.

Det levner ingen tvil om at problemer med syn innvirker negativt i en læringssituasjon. Nedsatt synsevne kompliserer i både lese- og læringsprosessen og det kan også være årsak til oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer. Alle foreldre vil gi sine barn en best mulig start på livet. Det er en av grunnene til at optikere ser at flere og flere i dag tar synstest på barna før skolealder.

Bestill synstesten her!

Kvnne på synstest

Synsundersøkelse

Når sjekket du synet sist?

Kunde i butikk

Finn butikk

Velkommen til oss!