VERDENS SYNSDAG 2023


Synsam markerer Verdens synsdag 12. oktober

Verdens synsdag er en internasjonal dag for å bevisstgjøre de globale problemstillingene som omhandler øyehelse. Verdens synsdag har blitt arrangert siden 2000, og i år er det fokus på «Love your eyes at work» og øyehelse på arbeidsplassen. *1

Ifølge WHO, har minst 1 milliard mennesker nedsatt synsfunksjon som enten kan forebygges eller ikke har blitt kartlagt. *1

Hos Synsam Norge markerer vi dagen med å rette fokus mot god øyehelse på arbeidsplassen.

Øyehelse

To tredjedeler av befolkningen er langsynt, noe som krever at øynene og muskulaturen rundt må jobbe litt ekstra. Synet er som regel klart, men det krever altså en innsats. Men i 40-års alderen vil alle oppdage at evnen til å kompensere med muskulatur blir vanskeligere – og dermed synet dårligere, spesielt på nære avstander.

Den siste tredjedelen av befolkningen er nærsynt, noe som medfører at synet på nært hold er godt – mens det som er lengre unna blir uklart. Andelen nærsynte er økende i hele verden, noe vi jobber daglig med å forhindre.

En viktig grunn til å regelmessig undersøke sine øyne er for å avdekke andre helseaspekter. En optiker vil kunne avdekke endringer i blodtrykk, stoffskifte eller tegn på tilstander som diabetes. Dette kommer i tillegg til øyesykdommer som stær og forkalkninger.

 

Databriller

I dagens digitale verden tilbringer vi stadig mer tid foran ulike skjermer. Ifølge Chief Optical Officer Olav Torgersen hos Synsam, kan dette resultere i ulike synsproblemer som tørre øyne, hodepine, nakkespenninger og konsentrasjonsvansker.

 

6 tegn på at du kan ha behov for databriller:

  • Tørre øyne etter en lang dag på jobb
  • Du myser for å se på skjermen
  • Hodepine
  • Teksten virker utydelig
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Stiv og anspent i nakken og skuldrene

 

I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidstakere som jobber ved en dataskjerm rett til å få dekket både synstest og databriller av arbeidsgiver dersom dette anses som nødvendig. *3

"Hos Synsam kan vi hjelpe deg med å finne ut hvilke briller du trenger, og kan gi deg råd om hvordan du kan søke om å få kostnadene dekket av arbeidsgiver," sier Torgersen.

 

Vernebriller

Mange arbeidsplasser har krav til vernebriller. Vernebriller skal beskytte øynene dine, og de er en forutsetning for at du skal se godt og ha en trygg og effektiv arbeidsdag. Uavhengig av arbeidsmiljøet ditt, har vi i Synsam et stort utvalg av sertifiserte, komfortable og funksjonelle vernebriller som er tilpasset dine individuelle behov.