Grønn stær


Grønn stær er en sykdom som vanligvis inntrer etter fyllte 50 år. Grønn stær kan skape problemer med å se over tid dersom det ikke behandles. Grønn stær er ofte arvelig, og det er flere kvinner enn menn som får dette.

Øyet er som en ball fyllt av akkurat passe med væske. Hele tiden kommer det ny frisk væske til, samtidig som det dreneres ut væske for at det ikke skal bli for mye inne i øyet. Ved grønn stær vil det hope seg opp væske i øyet, og skape ett økt press innvendig. Dette presset medfører at ledningen med impulser fra øyet til hjernen kommer i klem.

Etter en stund begynner ledningene å ryke, den blir klemt av. Det punktet ledningen kommer fra får da ikke sendt signaler til hjernen lengre, og akkurat i det lille punktet blir man blind. Vi har mange millioner slike punkter, så det er ingen fare å miste noen få. Men etterhvert vil man miste store deler av synsfeltet, og det er ingen måte å kurere dette på.

Siden denne prosessen foregår gradvis er det vanskelige å oppdage det selv. Det kommer ikke likt på begge øynene, mens ødeleggelsene starter i den delen hvor begge øynene ser. Dette gjør det enda vanskeligere å oppdage selv.

Ikke alle får for høyt trykk inne i øynene, men behandlingen av grønn stær er den samme. En enkelt dråpe i øynene 1 til 2 ganger om dagen. Denne dråpen senker trykket i øynene.

Grønn stær er en av de tilstandene som ødelegger synet for flest i Norge i dag. Det å kontrollere dine øyne jevnlig hos optiker eller øyelege vil være god investering for å forhindre at noe i ditt øye blir ødelagt.