Generelle vilkår Synsam Lifestyle Linseabonnement

Gjelder Abonnementer inngått etter 1. april 2018


 

1. Generelt

1.1 Disse Generelle Vilkårene gjelder for Kundens avtale med Synsam Group Norway AS organisasjonsnummer 994496093, (heretter "Synsam") vedrørende Kundens Synsam Lifestyle Linseabonnement.

1.2 Abonnementet trer i kraft etter at (i) Synsam har mottatt Kundes Bestilling, (ii) Synsam har innhentet og godkjent kredittopplysninger om Kunden (eller Kundens foresatte), og (iii) Synsam har signert Kundens Bestilling.

1.3 For å inngå en Abonnementsavtale må Kunden være minst 18 år på tidspunktet for Bestillingen, alternativt må Kundens foresatte ha samtykket til Abonnementet ved å signere Bestillingen og derved godkjent at Kunden er bundet i henholdt til Abonnementsvilkårene. I slike tilfeller skal foresatte også personlig påta seg et solidarisk ansvar for samtlige av Kundens forpliktelser i henhold til Abonnementet.

2. Definisjoner

2.1 Disse Generelle Vilkårene inneholder begreper i teksten som er skrevet med stor forbokstav. Disse begrepene har den betydning som fremgår nedenfor. Betydningen er den samme uansett om begrepet er skrevet i bestemt eller ubestemt form.

"Abonnementet" betyr den avtalen for et Synsam Lifestyle Linseabonnement som er inngått mellom Kunden og Synsam.

"Abonnementsvilkårene" betyr vilkårene i avtalen om Abonnementet, som er angitt i Bestillingen og de Generelle Vilkårene.

"Bestillingen" betyr den signeringen som fullføres av Kunden og Synsam via Klarna Checkout og eventuelle nye bestillinger som gjøres under Abonnementet.

"Forbruksmåned" betyr månedsforbruk ved fulltids bruk av Linser for minst ett øye, som eksempelvis tilsvarer 12 måneder fulltidsbruk av månedslinser. 12 par månedslinser og 12 måneders bruk av endagslinser tilsvarer 360 par endagslinser. En forbruksmåned av månedslinser tilsvarer dermed ett par månedslinser, mens en Forbruksmåned av endagslinser tilsvarer 30 par endagslinser.

"Generelle Vilkår" betyr disse generelle vilkårene med eventuelle senere endringer i henhold til punkt 18 nedenfor.

"Kunde" betyr den kunden som har signert Bestillingen.

"Kvalifiseringsperioden" betyr en periode på 12 Forbruksmåneder hvor Kunden er bundet til å abonnere på Linser for å ha krav på de tjenestene som inngår i Abonnementet uten ekstra kostnad.

"Linser" betyr de kontaktlinsene som dekkes av Abonnementet og som skal leveres til Kunden i henhold til det som fremgår av disse Generelle Vilkårene.

"Mine sider" betyr den Kundespesifikke kontoen hvor Kunden eller Synsams ansatte kan gjøre endringer og administrere Kundens Abonnement.

"Periodisk Leveranse" betyr den løpende og gjentakende leveringen av Linser som skjer i henhold til det intervallet  Kunden har valgt i forbindelse med Abonnentens inngåelse, og som deretter administreres på Mine Sider i henhold til den nærmere beskrivelsen i punkt 4 nedenfor.

"Produkter" gjelder Linser og Linsetilbehør som dekkes av Abonnementet.

"Synsam" betyr Synsam Group Norway AS, Postboks 961 Sentrum 0104 Oslo, organisasjonsnummer 994496093.

"Synsamkjeden" betyr det konsernet Synsam tilhører.

3. Ordrebekreftelse

3.1 Synsam skal i forbindelse med inngåelse av Abonnementet sende en ordrebekreftelse for den første leveransen av Linser til Kundens oppgitte e-postadresse. Deretter skal Synsam på samme måte sende en ordrebekreftelse for hver etterfølgende leveranse i Abonnementsperioden.

3.2 Kunden er ansvarlig for å holde Synsam informert om eventuelle endringer av den e-postadressen og det telefonnummeret Kunden har oppgitt ved tegning av Abonnementet. Synsams plikt til å opplyse om varsler, forsinkelser eller annet gjelder bare dersom e-postadressen og telefonnummeret til enhver tid er korrekt angitt.

3.3 Bestilling skjer enten i en av Synsams fysiske butikker eller i Synsams nettbutikker. I den fysiske butikken skjer signeringen når Kunden på sin telefon godtar Abonnementsvilkårene for Klarna Instore-checkout. I nettbutikken gjennomføres signeringen når Kunden godtar Abonnementsvilkårene i Klarna Checkout.

4. Periodisk Leveranse og betaling

4.1 Ved inngåelse av Abonnementet oppgir Kunden hvilket intervall Kunden ønsker å motta Produkter. Kunden kan når som helst endre intervallet for den Periodiske Leveransen. Synsam forplikter seg til å bestille og sende de Produkter som er gjenstand for den Periodiske Leveransen til Kunden i henhold til dette leveranseintervallet og i samsvar med Synsams leveringsbetingelser i punkt 6 nedenfor. Produktene fortsetter å bli sendt til Kunden i samsvar med det angitte intervallet inntil Kunden avslutter eller pauser sitt Abonnementet.

4.2 Kunden kan velge å avslutte, pause og gjenoppta sitt Abonnement sitt når som helst. Kunden administrerer selv Abonnementet via Mine Sider.

4.3 Kunden må si opp, pause eller gjenoppta sitt Abonnement senest en uke før neste planlagte levering for at Produktene ikke skal sendes eller, ved gjenopptakelse, leveres for sent til Kunden.

4.4 I tillegg til Periodisk Leveranse kan Kunden også foreta engangsordrer. Slike engangs­ordre er underlagt leveringsbestemmelsene i punkt 6 nedenfor og utføres på den måten som Synsam fra tid til annen fastsetter.

4.5 Kunden betaler for faktisk bestilte Produkter. For de Periodiske Leveransene er betalingsfrekvensen basert på samme frekvens som Kundens angitte leveringsintervall. Tilleggsbestillinger administreres separat fra den Periodiske Leveransen, men i henhold til samme prinsipp. Beløpet tilsvarer verdien av det Kunden får levert til seg ved hvert enkelt tilfelle. Kunden kan velge mellom de forskjellige betalingsalternativene som er nevnt i punkt 7 nedenfor.

5. Eiendomsrett og bruksrett

5.1 Eiendomsretten til Produktene som er omfattet av Abonnementet går over til Kunden når de utleveres fra Synsams lager.

5.2 Produktene i Abonnementet er beregnet for Kunden som har tegnet Abonnementet.

5.3 I forbindelse med Bestillingen skal Kunden bekrefte å ha en gyldig resept fra optiker eller øyelege. Kunden skal også bekrefte at Kunden har kjennskap til hvordan linsene håndteres og behandles, og at Kunden forstår at feilbruk av kontaktlinser kan forårsake skader på Kundens øyne og i verste fall skade Kundens syn. Synsam har ikke noe ansvar for skade forårsaket av feilaktig bruk av Linsene eller andre produkter. Kunden er ansvarlig for å påse at resepten holdes oppdatert og at Kunden ikke mottar Linser eller Produkter levert til seg på utgåtte resepter. Hvis resepten ikke fornyes, er Kunden derfor pålagt å pause den Periodiske Leveransen og ikke foreta noen tilleggsbestillinger på denne resepten.

5.4 Kunden er oppmerksom på viktigheten av at Produktene kun brukes i samsvar med instruksjonene og anbefalingene som følger av produktinformasjonen i pakningsvedlegg og på emballasjen, samt eventuelle instruksjoner og anbefalinger Kunden har fått av sin optiker eller øyelege. Synsam er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilbruk.

6. Leveringsvilkår

6.1 Levering skjer i Norge for Abonnementer som er inngått i Norge.

6.2 For tilleggsbestillinger vil lagerførte Produkter som bestilles før kl. 15.00 på virkedager sendes samme dag. Leveringstid er 1-2 virkedager.

6.3 Produkter som ikke er på lager på bestillingstidspunktet, vil bli levert så snart som mulig. Synsam benytter samleveranser og deler derfor ikke opp Bestillinger i ulike leveranser. Levering skjer vanligvis innen 5 virkedager. I tilfeller hvor Produktet er utsolgt hos leverandøren, kan leveringstiden være lengre.

6.4 Små forsendelser vil bli levert med posten direkte til kundens postkasse eller brevsprekk hvis den passer. Hvis den ikke passer, mottar kunden en SMS, e-post eller hentelapp om at pakken kan hentes på det angitte utleveringsstedet.

6.5 Forsendelsen blir liggende på postkontoret i 14 dager før den returneres til Synsam.

6.6 Ved valg av en midlertidig leveringsadresse, må leveringsadressen være en adresse i Norge.

6.7 Endring av leveringsadresse eller midlertidig leveringsadresse må skje senest én uke før Kundens neste planlagte levering, slik at innholdet på Mine Sider er oppdatert før neste leveranse

7. Betalingsalternativer

7.1 Synsam tilbyr i samarbeid med Klarna Bank AB (publ), org.nr. 556737-0431, betalingsalternativene fakturabetaling, kortbetaling og direktebetaling. Klarnas betalingsløsning heter Klarna Instore Checkout hvis Kunden befinner seg i noen av Synsams fysiske butikker, og Klarna Checkout hvis Kunden befinner seg utenfor noen av Synsams fysiske butikker.

7.2 I forbindelse med Bestillingen og valg av betalingsalternativ må Kunden også godkjenne Klarnas alminnelige vilkår.

7.3 Fakturaer sendes per e-post når Produktene sendes fra Synsams lager. Fakturaen har 14 dagers forfall. Det påløper ingen fakturaavgift. Papirfaktura kan velges mot en portokostnad etter at kjøpet er fullført. Ved forsinket betaling påløper purregebyr samt eventuell forsinkelsesrente og inkassogebyr i henhold til henholdsvis forsinkelsesrenteloven og inkassoloven.

7.4. Klarna tilbyr sikker kortbetaling med VISA, Mastercard og American Express. Det påløper ingen kortavgift. Ingen kortopplysninger lagres hos Synsam. Opplysningene lagres i stedet hos Klarna som har SSL-sertifikat og oppfyller kravene for Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Kundens e-postadresse og telefonnummer overføres til Klarna. Basert på disse opplysningene får Synsam overført til seg følgende opplysninger om Kunden:

  • hvilken vare det gjelder;
  • navn;
  • mobilnummer;
  • e-postadresse;
  • adresse;
  • postnummer;
  • poststed; og

7.5 Klarna tilbyr også direktebetaling gjennom Klarna Checkout hos utvalgte banker. Kunden logger inn i sin bank og pengene overføres direkte fra Kundens konto.

7.6 Kunden kan via Mine Sider når som helst bytte mellom betalingsalternativene fakturabetaling, kortbetaling og direktebetaling.

7.7 Hvis kortkjøp velges, men en overførsel ikke kan gjennomføres ved førstkommende utsendelse, omgjøres betalingen automatisk til en kostnadsfri e-postfaktura. Fakturaen løper i slike tilfeller med 14 dagers betalingstid, og sendes til Kundens oppgitte e-postadresse når pakken utleveres fra Synsam. Det påløper ingen fakturaavgifter.

8. Trygghetsservice

8.1 Som en del av Abonnementet er Kunden omfattet av Synsams trygghetsservice. I samsvar med det som følger av dette punkt 8, inkluderer trygghetsservicen (i) periodisk linseundersøkelse og (ii) konsultasjoner ved behov.

8.2 Etter utløpet av Kvalifiseringsperioden, får Kunden som en del av Abonnementet rett til periodisk linseundersøkelse uten ekstra kostnad. Kvalifiseringsperioden beregnes basert på det antall Forbruksmåneder som Kunden har fått levert til seg. Kunden har rett til å benytte seg av en linseundersøkelse i butikker i Synsamkjeden i Norge en gang hver tolvte Forbruksmåned etter Kvalifiseringsperioden.

8.3 For månedslinser innebærer Kvalifiseringsperioden at Kunden har betalt for 12 par månedslinser (24 stykker).

8.4 For endagslinser innebærer Kvalifiseringsperioden at Kunden har betalt for 360 par endagslinser (720 stykker).

8.5 Også kontaktlinsetilbehør som f.eks. linsevæske kan inkluderes i Abonnementet, men er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for Kvalifiseringsperioden.

8.6 Oppfølgingstime ved behov inngår uten ekstra kostnader fra Abonnementet tegnes. Det kan oppstå behov for dette dersom Kunden opplever problemer eller komplikasjoner med sine kontaktlinseprodukter og behovet avgjøres i samråd med en av Synsams optikere.

8.7 Linseundersøkelsen og øvrige timer kan kun benyttes av den Kunde som er oppført i Abonnementet.

8.8 Linseundersøkelsen som Kunden har kvalifisert seg til og de kostnadsfrie oppfølgningstimene kan benyttes inntil Abonnementet avsluttes.

9. Priser og frakt i løpet av Abonnementsperioden

9.1 Prisen på Produktene kan endres i løpet av Abonnementsperioden og fremgår av gjeldende prisliste på leveransetidspunktet. Synsam forbeholder seg retten til å endre prisen uten forhåndsvarsel. Den prisen Kunden betaler er den prisen Produktene har på Synsams hjemmeside den dagen da varsel om levering sendes til Kundens e-post.

9.2 Dersom Kunden ikke skulle ønske å betale den nye prisen, er det 14 dagers angrefrist i henhold til punkt 13.9.3 Fraktkostnaden er inkludert i prisen for Produktene

10. Rett til bytte av kontaktlinser ved endret syn

10.1
 Ved endret syn, for eksempel konstatert styrkeforandring, kan Kunden bytte Linser fra og med neste leveranse. Synsam tar ikke tilbake eventuelle utleverte varer ut over det som følger av angre- eller reklamasjonsretten.

11. Endringer av Abonnementsinnhold

11.1 Kunden har til enhver tid mulighet til å legge til, bytte eller fjerne Produkter i sitt Abonnement. Dette gjøres via Mine Sider av Kunden selv eller ved hjelp av Synsams personell i butikk.

 11.2 Endringen av Abonnementsinnhold må skje senest en uke før Kundens neste planlagte leveranse for at innholdet skal rekke å oppdateres før neste leveranse.

 11.3 Ved endringer av Abonnementsinnhold gjelder samtlige bestemmelser i punkt 5 Eiendomsrett og bruksrett.

 11.4 Kunden har rett til å inkludere så mange Produkter som Kunden ønsker i sitt Abonnement.

12. Bindingstid, oppsigelse og opphør

12.1 Abonnementet har ingen bindingstid og kan når som helst avsluttes. Kunden må imidlertid avslutte sitt Abonnement senest en uke før sin neste planlagte leveranse for at leveransen ikke skal sendes til Kunden. 

12.2 Kunden avslutter enklest sitt Abonnement via Mine Sider, men kan også gjøre det via telefon eller e-post til Synsams kundeservice: lifestyle@synsam.com eller  22 42 20 00.

12.3 Synsam plikter å utføre de tjenester som følger av Abonnementet med mindre Kunden ikke har betalt forfalte avgifter. Kunden er ikke fritatt fra sin betalingsplikt for forfalte krav selv om Synsam har stanset utførelsen av sine tjenester.

12.4 Dersom Kunden til tross for minst to påminnelser ikke har betalt et forfalt krav om betaling, og forsinkelsen har vart i mer enn 30 dager, har Synsam rett til å si opp Abonnementet før tiden med umiddelbar virkning. Synsam har også rett til å si opp Abonnementet med umiddelbar virkning dersom Kunden på annen måte vesentlig har misligholdt Abonnementsvilkårene og ikke har rettet dette senest 30 dager etter skriftlig varsel. Dersom Abonnementet sies opp før tiden, skal samtlige forfalte krav, forsinkelsesrenter og avgifter betales.

12.5 Kunden har rett til å si opp Abonnementet med umiddelbar virkning dersom Synsam vesentlig har misligholdt Abonnementsvilkårene. Ved slik oppsigelse har Kunden krav på kompensasjon for sine direkte dokumenterbare kostnader.

13. Angrerett

13.1 Kunden har angrerett for sitt kjøp uten plikt til å oppgi noen grunn. Produktet skal returneres i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslovgivning. Angreretten gjelder ikke følgende Produkter

(i) Produkter som er produsert i henhold til Kundens anvisninger eller som på annen måte har fått et tydelig personlig preg;
(ii) Produkter med brutt forsegling; eller
(iii) Produkter som raskt kan brytes ned eller bli for gamle

13.2 Dersom Kunden ønsker å benytte angreretten, skal Kunden innen 14 dager etter å ha fått varen i fysisk besittelse, sende utfylt angreskjema til følgende e-postadresse: customerservice@synsam.com.

13.3 Dersom Kunden benytter angreretten, vil Klarna tilbakeføre innbetalinger som er mottatt fra Kunden for kjøpet. Tilbakebetalingen vil gjøres uten unødige forsinkelser. Tilbakebetalingen skjer imidlertid først etter at Produktet er blitt sendt tilbake fra Kunden og er mottatt av Synsam. Klarna vil benytte samme betalingsmiddel for tilbakebetalingen som Kunden har benyttet i den opprinnelige handelen.

13.4 Kunden skal returnere Produktet til Synsams lager til adressen nedenfor uten unødige forsinkelser og senest 30 dager etter at Kunden har meddelt Synsam om sin beslutning om å benytte angreretten. Angrefristen skal anses som overholdt dersom Kunden sender tilbake Produktet før utløpet av denne perioden. Returen kan bare gjøres til adressen nedenfor og kan ikke returneres til Synsams butikker:

Synsam c/o Postnord AS
Alfaset 3
Industrivei 25
0668 Oslo

14. Retur

14.1 Ved returer skal Kunden oppgi følgende informasjon:

  • Ordrenummer, som er angitt på Kundens følgeseddel
  • Kundens navn og kontaktopplysninger
  • Antall og navn på de Produkter som ønskes returnert

14.2 Returfrakten ved bytte eller retur av Produkter bekostes av Kunden.

14.3 Synsam anbefaler at varen sendes som sporbar pakke siden det er Kunden som har ansvaret for varen inntil den er mottatt av Synsam.

15. Reklamasjoner

15.1 Dersom Kunden har mottatt et Produkt som er feilekspedert eller defekt, bes Kunden kontakte Synsam så snart som mulig for å hjelpe Kunden med å løse problemet. Kunden skal sende e-post til customerservice@synsam.com eller ringe Synsams kundeservice på (+47) 22 42 20 00 og beskrive feilen.

15.2 Hvis forholdet ikke kan utbedres, har Kunden krav på et nytt Produktet. Reklamasjoner skal gjøres i samsvar med det som er angitt nedenfor.

15.3 Reklamasjonsretten omfatter Produkter som har mangler i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslovgivning. Dersom Kunden ønsker å gjøre gjeldende mangler ved bestilte Produkter, bes det om at Synsam kontaktes så snart som mulig etter at mangelen er oppdaget via de kontaktopplysninger som er angitt i punkt 15.1 over. Reklamasjoner som gjøres gjeldende innen to måneder fra tidspunktet når mangelen oppdages, anses alltid rettidige.

15.4 Produkter det er reklamert over skal returneres til Synsam til den adresse som er angitt i punkt 13.4 ovenfor. Synsam dekker returfrakten for godkjente reklamasjoner.

15.5 Når Produkter det er reklamert over er returnert og reklamasjonen godkjent, vil Synsam kompensere Kunden i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslovgivning. Synsam forsøker å gjøre dette innen 30 dager etter at Synsam har mottatt reklamasjonen. Det kan imidlertid ta lengre tid avhengig av Produktets art. Synsam forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at Produktet ikke er mangelfullt etter gjeldende forbrukerkjøpslovgivning.   

15.6 Ved reklamasjoner følger Synsam eventuelle retningslinjer fattet av Forbrukertilsynet/ Forbrukerrådet. Mer informasjon finnes hos Forbrukertilsynet/Forbrukerrådet.

16. Personopplysninger

16.1 Kunden er innforstått med følgende behandling av personopplysninger.

16.2 Synsam samler inn personopplysninger om Kunden som

(i) denne oppgir om seg selv når Abonnementet tegnes; eller

(ii) genereres i løpet av Abonnementets varighet og som er tilknyttet dette.

16.3 Personopplysninger som er omfattet av punkt 16.2 er Kundens navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, kjøps-, betalings- og servicehistorikk, samt opplysninger om synsstatus, behov for synskorrigering og vurderinger i tilknytning til dette.

16.4 Formålet med behandlingen av de personopplysninger som er angitt i punkt 16.2 og 16.3 er

(i) administrasjon og fullbyrdelse av Abonnementet,

(ii) markedsføringsformål inkludert direktereklame via eksempelvis e-post, SMS eller MMS,

(iii) forretnings- og produktutvikling, markeds- og kundeanalyser samt evaluering av tjenester og produkter, 

(iv) individuelle tilbud, kundeservice samt utvikling av anonym kundestatistikk, samt

(v) rådgivning vedrørende behandling og korrigering av synsfeil.

16.5 Synsams behandling av personopplysninger pågår under Abonnementets varighet, og tre (3) måneder deretter for alminnelige kundeopplysninger. Synsams behandling av helseopplysninger som er omfattet av helselovgivningen pågår i den behandlingstid som til enhver tid er tillatt etter helseregisterloven (lov av 20. juni 2014 nr. 43) og pasientjournalloven (lov av 20. juni 2014 nr. 42). Bruk av personopplysningene til markedsformål som angitt i punkt 16.4 (ii) vil kun skje under Abonnementets varighet.

16.6 Synsam bygger sin rett til behandling av personopplysninger på at det foreligger et eksisterende kundeforhold, behovet for å fullbyrde avtalen med Kunden, Synsams rettslige forpliktelser samt en interesseavveining.

16.7 Synsam er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Synsam kan komme til å formidle Kundens personopplysninger til andre foretak innen Synsamkonsernet for behandling innenfor de rammer som er angitt ovenfor. Dessuten kan personopplysninger om Kunden formidles til Klarna eller foretak i Klarnakonsernet dersom dette er nødvendig for at Kunden skal betale for Abonnementet i henhold til punkt 7.

16.8 Kunden har rett til, på anmodning, kostnadsfritt å få informasjon om pågående behandling av personopplysninger. En slik anmodning bør gjøres skriftlig og undertegnes av Kunden. Kunden kan også anmode om at personopplysninger som er feilaktige eller ufullstendige eller som ikke er behandlet i henhold til gjeldende personvernlovgivning rettes, blokkeres eller slettes samt til å motsette seg behandling for markedsføringsformål.

16.9 Spørsmål om personopplysningsbehandlingen, anmodning om retting eller registerutdrag etc. bør rettes til Synsams kundeservice gjennom e-post til customerservice@synsam.com eller på telefon (+47) 22 42 20 00. Tilsynsmyndighet for personopplysningsbehandling i Norge er Datatilsynet.

17. Foresattes samtykke og betalingsansvar

17.1 Dersom Kunden er under 18 år, kreves det at Kundens foresatte samtykker til at Kunden inngår Abonnementet. Foresatte skal i slike tilfeller undertegne samtykket på Bestillingen.

 17.2 Respektive foresatte påtar seg gjennom sin underskrift et solidarisk betalingsansvar med Kunden for samtlige betalinger som skal gjøres i henhold til Abonnementet.

18. Endring og overdragelse

18.1 Synsam har rett til ensidig å endre disse Vilkår. Slik endring trer i kraft 30 dager etter at endringen er publisert på Synsams hjemmeside (www.synsam.no).

18.2 Synsam har rett til å overdra Abonnementet helt eller delvis til et annet selskap i Synsamkonsernet. Synsam kan også overdra Abonnementet til tredjepart dersom det er rimelig grunn til å gå ut fra at en slik tredjepart kan oppfylle alle forpliktelser i henhold til Abonnementet. Synsam kan alltid overdra sin rett til betaling under Abonnementet til en tredjepart. Ved overdragelse skal Kunden alltid informeres.

18.3 Kunden kan ikke overdra Abonnementet til andre uten skriftlig forhåndssamtykke fra Synsam.

19. Ugyldighet

19.1 Dersom en domstol eller annet kompetent organ anser at bestemmelser i disse Generelle Vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal ikke dette påvirke, ugyldiggjøre eller være til hinder for håndhevelse av øvrige bestemmelser i de Generelle Vilkårene. Så langt lovgivningen tillater det skal denne bestemmelsen håndheves på en slik måte at betydningen av disse vilkårene får virkning etter sitt innhold.

20. Annet

20.1 Synsams rettigheter og ansvar er regulert av gjeldende forbrukerkjøpslovgivning.

21. Gjeldende rett og tvisteløsning

21.1 Norsk rett skal gjelde for dette Abonnementet. 

21.2 Eventuell tvist mellom partene i anledning Abonnementet skal i første rekke forsøkes løst av partene. Dersom partene ikke blir enige, kan tvisten prøves av Forbrukerrådet. En beslutning av den Forbrukerrådet er en anbefaling og ikke bindene for noen av partene. Etter at saken har vært til mekling i Forbrukerrådet, kan den behandles av Forbrukerklageutvalget, som kan avsi bindende vedtak. En tvist kan avgjøres endelig av en norsk domstol.