Handlekurven din er tom!

 

Gjennom Synsams tjeneste Mine sider kan du blant annet få en oversikt over dine abonnementer og få opplysninger om dine fakturaer og betalinger. Dersom du har linseabonnement kan du foreta bestillinger og gjøre endringer i abonnementet. 

Generelle vilkår for Mine sider 

Synsam Group Norway AS (org.nr. 994 496 093), Postboks 961 Sentrum, 0104 Oslo (”Synsam”), tilbyr og er ansvarlig for Mine sider.

 

1. Godkjenning av Generelle vilkår og endringer 

For å opprette konto på Mine sider må du godkjenne disse generelle vilkårene.

Synsam har rett til å gjøre endringer i disse generelle vilkårene. Den siste versjonen av vilkårene er til enhver tid tilgjengelig på synsam.no. Dersom vi gjør en vesentlig endring i vilkårene blir du informert om dette på e-post eller på Mine sider i god tid før endringen trer i kraft.

Du godkjenner eventuelle endringer i de generelle vilkårene ved å logge på Mine sider etter at en endring er trådt i kraft. Dersom du ikke godkjenner endringen, vil du ikke kunne logge på og bruke Mine sider. Hvis du forsetter å logge inn og bruke Mine sider etter at en endring i de generelle vilkårene har trådt i kraft, anses du gjennom dette å ha akseptert endringen.

 

2. Innlogging og brukerkonto 

Innlogging på Mine sider skjer gjennom Synsams nettside (synsam.no), som er tilgjengelig både på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For å kunne bruke Mine sider kreves det at du har tilgang til internett. Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig utstyr og programvare som kreves for benytte internett, og for dine kostnader i denne forbindelse.   

Din brukerkonto er personlig. For å opprette din Mine sider konto må du fylle ut et onlineskjema hvor du oppgir din e-postadresse, ditt fornavn og etternavn og passord. Du vil deretter bli bedt om å bekrefte e-postadressen din. Etter førstegangsregistrering, kan du logge deg inn på din konto ved å bruke din e-postadresse og passord. Dersom du har et Lifestyle brilleabonnement eller er betalingsansvarlig til ett, må du registrere ytterligere personopplysninger for at du skal bli koblet til riktig abonnement. 

Synsam legger til grunn at transaksjoner som utføres etter innlogging på din konto har blitt utført av deg eller på dine vegne. 

 

3. Tilgjengelighet  

Mine sider er vanligvis tilgjengelig hele døgnet, alle dager i uken, for alle Synsams kunder i Norge.  

Tilgjengeligheten kan bli redusert eller bortfalle helt ved eksempelvis driftsstans, planlagt eller akutt vedlikehold, eller ved generelle problemer med tilgang til internett. Dersom Mine sider ikke er tilgjengelig, uavhengig av årsak, kan du få hjelp av vår kundeservice på telefon eller e-post.  

Synsam forbeholder seg retten til å stenge Mine sider i perioder for å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger. Informasjon om planlagt vedlikehold og/eller oppgraderinger blir gjort tilgjengelig på Synsams nettside.   

I tillegg forbeholder Synsam seg retten til å sperre din brukerkonto, permanent eller midlertidig, ved mistanke om brudd på de generelle vilkårene, ved andre uregelmessigheter eller av sikkerhetsmessige årsaker. 

Synsam gir ingen garanti for at Mine sider er fri for virus eller andre tekniske problemer.

 

4. Informasjon om cookies   

På synsam.no og Mine sider benyttes cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på den besøkendes datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. Synsam bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen, og eksempelvis for å holde deg innlogget når du besøker ulike sider på Synsams nettside. Ved hjelp av cookies kan vi også analysere din bruk av Mine sider og utvikle tjenesten. Gjennom å bruke Mine sider samtykker du til at vi bruker cookies for de ovennevnte formål.  

Dersom du ikke aksepterer cookies, kan du slå dette av i innstillingene i din nettleser, men du vil da ikke kunne logge inn på Mine sider.  

Mer informasjon om vår bruk av cookies finner du her synsam.no/cookies

 

5. Behandling av personopplysninger 

For at du skal kunne opprette konto på Mine sider og benytte deg av de mulighetene kontoen gir, er det nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger.   

Synsam er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som du deler med oss og som vi behandler i forbindelse med din bruk av Mine sider. Vi har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger, og all behandling skjer i henhold til gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR).  

Informasjon om vår behandling av personopplysningene om våre kunder finnes dels i vår Personvernpolicy https://www.synsam.no/personvernpolicy og dels i vilkårene som gjelder for våre respektive tjenester (eksempelvis Synsam Lifestyle brilleabonnement). 

Merk at Synsam kan fortsette å behandle enkelte av dine personopplysninger selv om du velger å avslutte din konto på Mine sider. Slik behandling skjer dersom det er nødvendig for de tjenester du kjøper av oss, eller om vi er forpliktet til å behandle dine personopplysninger i henhold til lov eller andre regelverk, for eksempel bokføringsloven. 

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst kontakt vårt personvernombud på følgende e-postadresse: gdpr.norge@synsam.com.  

 

6. Brukerens forpliktelser og ansvar 

Du er ansvarlig for at opplysningene du registrerer i Mine sider er korrekte. Du er ansvarlig for at e-postadressen er riktig. Hvis dine kontaktopplysninger endres, er du ansvarlig for å informere Synsam om dine nye kontaktopplysninger.  

Du forplikter deg til å ikke bruke Mine sider i strid med disse generelle vilkårene, gjeldende lovgivning eller på noen annen måte som kan skade Synsam, våre øvrige kunder eller våre samarbeidspartnere.   

Du er ansvarlig for at ingen uvedkommende bruker dine påloggingsdetaljer, herunder ditt passord, for å få tilgang til Mine sider. Dersom du mistenker at noen uvedkommende har fått kjennskap til eller har benyttet dine påloggingsdetaljer, skal du umiddelbart informere Synsam. Dersom du mistenker at et lovbrudd har skjedd, bør du samtidig umiddelbart anmelde forholdet til politiet.   

Du er ansvarlig for eventuelt tap eller skade som oppstår som følge av at du har opptrådt i strid med de generelle vilkårene. Som kunde er du også ansvarlig for uautorisert bruk eller uautoriserte transaksjoner som gjennomføres som følge av din uaktsomhet, eksempelvis dersom du ikke i tilstrekkelig grad har beskyttet dine innloggingsdetaljer.  

  

7. Bestillinger, kjøp og endringer 

For eventuelle kjøp eller bestillinger som gjøres via Mine sider i Synsams nettbutikk, gjelder Synsams kjøp- og leveransevilkår på https://www.synsam.no/kjøps-og-leveransevilkår . Dersom du har et linseabonnement og gjør en bestilling eller endringer eller annen handling via Mine sider, gjelder avtalevilkårene for Synsam Lifestyle Linseabonnement.

 

8. Ansvarsbegrensninger 

Synsam er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Synsams side.   Synsam er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap.  

Synsam er ikke ansvarlig for tap eller skader som er forårsaket av tjenester som er levert av andre enn Synsam, herunder tekniske problemer med innlogging på din e-postkonto eller lignende. Synsam er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av driftstap, planlagt eller akutt vedlikehold, eller generelle avbrudd i tilgangen til internett som gjør det vanskelig eller umulig å få tilgang til Mine sider.  

Videre er Synsam ikke ansvarlig for tap eller skade som beror på omstendigheter utenfor Synsams kontroll, herunder som følge av lovgivning, handling eller avgjørelse av myndighetene, naturkatastrofe, brann, pandemi, oversvømmelse, krigshendelse, lockout, streik, boikott og blokade, eller andre lignende hendelser. Forbeholdet for streik, blokade, boikott og lockout gjelder selv om Synsam selv er gjenstand for eller gjennomfører slike tiltak.

 

9. Varighet og oppsigelse

Disse generelle vilkårene gjelder fra du oppretter en konto på Mine sider og gjelder inntil Synsam beslutter at de skal opphøre å gjelde.   

Du står til enhver tid fritt til å avslutte din konto på Mine sider. Instruksjoner om hvordan du går frem for å avslutte kontoen finnes på Mine sider. Vær oppmerksom på at å avslutte din konto ikke er det samme som å si opp eventuelle abonnementsavtaler du har hos Synsam. Vilkårene for å avslutte abonnement hos Synsam fremgår alltid av de respektive abonnementsvilkårene.  

Synsam har rett til å avvikle tjenesten Mine sider med 30 dagers varsel. Dersom du har brutt de generelle vilkårene eller andre forpliktelser i henhold til de avtaler som gjelder mellom oss, ved mistanke om at uvedkommende benytter din konto på Mine sider, eller dersom Mine sider har blitt brukt til, eller ved mistanke om at den vil bli brukt til, straffbar virksomhet eller for øvrig i strid med gjeldende lovgivning eller på annen måte som kan skade eller påføre tap for Synsam, våre øvrige kunder eller samarbeidspartnere, har Synsam rett til å si opp din konto med umiddelbar virkning.   

Synsam har rett til å overføre Mine sider til et annet selskap i Synsams konsern, herunder Synsams rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen.  

 

10. Meldinger og informasjon 

Du kan kontakte Synsam på de måter vi beskriver på Mine sider eller som for øvrig følger av vår nettside. Du er ansvarlig for å motta meldingene og informasjonen vi sender til deg. Meldinger og informasjon som sendes til den e-postadressen som du har oppgitt, anses for å ha blitt mottatt dagen etter at den ble sendt. Informasjon som publiseres på Mine sider, anses å ha blitt mottatt syv dager etter informasjonen ble publisert.

 

11. Lovvalg og tvisteløsning 

Disse generelle vilkårene reguleres av norsk lov. Tvist vedrørende tolkning eller anvendelsen av disse generelle vilkårene eller Mine sider for øvrig skal i første omgang forsøkes å løses i minnelighet mellom deg og Synsam. Dersom det ikke er mulig å oppnå en minnelig løsning, skal tvisten avgjøres av Forbrukertilsynet eller av de alminnelige norske domstoler. 

 

_________________