Inspirerende fagdag


Drøyt 150 optikere fra hele Norge fikk en faglig og sosial vitamininnsprøytning på heldagssamlingen på Gardermoen i slutten av september. Optikerens rolle i fremtiden var blant temaene som ble diskutert.

Jon Thoresen, Mojord & Thoresen Synsam

Tekst: Sissel Fantoft
Foto: Erik Thallaug

Optikere har en variert hverdag og skal fylle flere ulike roller, både som helsepersonell og synsrådgivere.

– Vi har en viktig funksjon i et samfunn som er i rask endring. Derfor er det helt avgjørende at vi er oppdatert både på brilleløsninger og øyehelse, og at vi skaper en bred forståelse for at vi faktisk er med og redder liv, sier Olav Torgersen som var konferansier på samlingen. Han representerer også Norge i konsernledelsen i Synsam Group.

– Vi er Norges største fagmiljø innen optometri, derfor er det viktig at vi bruker hverandres kompetanse, understreker han.

Synsam har i dag cirka 2000 ansatte fordelt på 500 butikker i fire land. Bare i Norge finnes det 101 Synsam-butikker.

– Vårt øyehelseabonnement Lifestyle er en måte å få kunden til å komme innom butikkene våre jevnlig på. Dermed får vi fulgt dem opp på en god måte, noe som er positivt både for kunden og oss, sier han.

I salen fulgte tilhørerne konsentrert med på de interessante foredragene fra scenen.

Fokus på forebygging

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund fastslo at Norge vil få flere eldre og bli et stadig mer digitalt samfunn fremover.

– Det betyr at vi får et mer synskrevende samfunn – det er ikke lenger slik at man snakker med et menneske hver gang man skal bestille noe, i stadig større grad må vi selv utføre ulike tjenester digitalt. Dermed blir det enda viktigere for optikere å sette pasienten i sentrum, sier han.

Haugo omtaler optikere som ”portvakter” som skal vurdere hvilke pasienter som skal sendes videre inn i spesialisthelsetjenesten, og hvilke som kan få hjelp til synskorrigering i butikken.

– Optikerens jobb er både å korrigere syn og oppdage øyesykdom. I fremtiden vil det bli stadig mer fokus på forebygging. Studier viser at alvorlig sykdom som oftest oppdages i øyet, og det betyr at optikere spiller en svært viktig rolle, sier han.

Kanskje vil det blir vanligere at optikeren stiller med inngående spørsmål om pasientens livsstil i fremtiden, for å avdekke risikofaktorer fot for eksempel diabetes  2.

Tettere på kundene

I lunsjen gikk praten engasjert rundt bordene. Det var åpenbart at optikerne fra hele landet satte pris på å møtes.

– Av og til er det viktig å samle hele gjengen for å vise at de er en del av noe større. Vi er det største fagmiljøet i hele vår bransje, derfor er det viktig at vi av og til viser frem den kompetansen vi sitter på internt også på tvers av regionene, sier administrerende direktør Trond Andreas Gudbrandsen.

– Hensikten med samlingen er å snakke bredt om hva som er viktig for oss i dag, hvordan vi kan bruke egne ressurser til å utvikle oss videre og diskutere hvem vi ønsker å være for kundene fremover. Vi bruker mer tid på anamnesen enn mange av våre konkurrenter, og det gjør at vi kommer tettere på kundene og kan sette sammen optimale løsninger, legger han til.

På tvers av landegrensene

Samlingen fikk også besøk fra gode kolleger fra våre naboland. Josefin Nordlund er butikksjef og ambulerende optiker i Eskilstuna i Sverige, og har dessuten jobbet mange år i Norge.

– Det er så hyggelig å komme hit og treffe gamle kolleger, og samtidig få faglig påfyll. Jeg er opptatt av hvordan vi best mulig kan løfte frem Lifestyle, som jeg mener er det aller beste tilbudet på markedet i dag. Det sikrer at man tilgodeser alle kundens behov til en fast månedspris, og kunden vet hvor de skal henvende seg. Det er en løsning som fungerer veldig bra, sier hun.

Optiker Hanne Fogd Gravesen hadde tatt turen fra Videbæk i Danmark.

– Det er alltid godt å komme ut og få inspirasjon fra andre, og kjenne at man lærer noe nytt. Her får vi dessuten sparret litt med kolleger på tvers av landegrensene, og det er veldig spennende – vi har mange likheter og ulikheter, sier hun.

Gravesens Synsam-butikk startet opp med Lifestyle-abonnement 1. juni. Allerede i august utgjorde Lifestyle-salget hele 77 prosent av omsetningen.

– Vi tok en beslutning om å bli bedre kjent med kundene våre. Vi er fagfolk, og vårt ansvar er å veilede kundene om hva som skal til for å møte deres behov. Det handler om holdning, mener Hanne Fogd Gravesen.