Lifestyle Magazine


Bli inspirert

  1. Derfor trenger du kjørebriller

Trygg Trafikk anslår at omlag 300 000 bilister kjører på norske veier med for dårlig syn. Mange sjekker synet sjelden eller aldri og er ikke klar over at de kan ha behov for synskorrigering for å bli en trygg bilist.

Nærmere 80 % av alle inntrykkene i løpet av en dag får du gjennom synet, og når du kjører bil blir synet enda viktigere, sier regionsjef i Synsam Olav Torgersen. Han mener at flere kunne trengt briller når de kjører bil.

Bestill synstest

Bestill her

– Kjørebriller kan være en god løsning for mange, spesielt de som er litt eldre og har et syn som er dårlig på både på nært og langt hold, sier Torgersen.

Men hva er egentlig kjørebriller, holder det ikke med de vanlige brillene man bruker til daglig?

– Når du kjører bil skal du kunne se både langt frem på veibanen samt på speedometeret i bilen din, da fungerer det dårlig med lesebriller som henger rundt halsen når du kjører, sier regionsjef Olav Torgersen. Han presiserer at har du allerede et par briller som korrigerer for synsfeilene dine så kan disse fint også brukes i bilen. I følge ham er det først og fremst godt voksne som vil ha behov for kjørebriller.

– Vi ser at i takt med alderen så mister øyet etter hvert evnen til å justere seg selv. Du kan oppleve at du får problemer med å se på nært hold, da trenger du briller med plusstyrke, og er du også nærsynt så vil du trenge en brille som korrigerer dette samtidig. Kjørebriller sikrer at du ser godt både på lang avstand og på nært hold, de kan også leveres med antirefleksfilter i glasset for å redusere gjenskinnet fra møtende biler og sterk sol, sier Olav Torgersen.

– Å kjøre bil handler om å forholde seg til informasjon om omverdenen via øynene, kjørebriller gjør det enklere og mer behagelig å få inn den informasjonen.

Svekket syn i mørket

Samtidig med at synet ofte blir dårligere etter hvert som man blir eldre så øker også behovet for mer lys. En sekstiåring vil trenger tre ganger så mye lys som en tjueåring for å se klart.

– Øyet trenger lys for å se, lyset går normalt inn og gjennom øyet, men når vi blir eldre så stopper noe av dette lyset opp midt i øyet og da vil vi trenge mer lys for å se godt, sier Olav Torgersen i Synsam.

– Synsfeil får også mer betydning i mørket. Pupillen endrer størrelse i forhold til hvor lyst det er rundt oss, er det mye lys blir pupillen liten, mens i mørket blir den stor for å slippe inn mer lys. De synsfeilene du eventuelt har får mer betydning når pupillen er stor enn når den er liten, det betyr at hvis du er nærsynt og kjører i mørket så vil du se enda dårligere på avstand enn det du gjør når du kjører i dagslys, sier Torgersen.

Sjekk synet regelmessig

– Som en hovedregel så er det greit å sjekke synet annethvert år. Man antar at så mange som en av fem barneskoleelever har dårlig syn, det er derfor naturlig å tro at dette gjelder for den eldre delen av befolkningen også. I tenårene endrer ofte synet seg, deretter stabiliserer det seg når man er 25-35 år og så endrer det seg igjen når man blir eldre. Det er ikke sikkert du merker disse endringene så godt selv derfor er det så viktig å gå til regelmessig kontroll, sier Olav Torgersen.

– Ser du dårlig øker reaksjonstiden din og du blir en farligere sjåfør, det er ditt ansvar at du til enhver tid tilfredsstiller kravet i førerkortforskriftene selv om det ikke står markert i førerkortet ditt at du har en synsfeil som krever korrigering.

Helsekrav er oppfylt når søkers synsstyrke er minst 0,5 for begge øyne samlet eller 0,5 for ett øye. Helsekravet er oppfylt dersom synsstyrken oppnås med korreksjon (briller/linser). Synsstyrke måles på minst 5 meters avstand.

Kilde: Helsekrav til førerkort, Helsedirektoratet

 

Test deg selv

Trenger du kjørebriller?: Kan du lese skiltet på bilen foran når den er mer 20 meter unna? Kan du også lese tallene på speedometeret i bilen din? Hvis ikke har du sannsynligvis behov for kjørebriller.

Bestill synstes her!