Synsam Group flytter brilleproduksjonen fra Asia

I oktober kunngjorde Synsam Group at brilleproduksjon av egne varemerker flyttes fra Asia til Sverige. Dette er en del av selskapets langsiktige bærekraftsagenda. Det er nå offisielt at Synsams fabrikk og innovasjonssenter skal bygges i Østersund, cirka 560 km nord for Stockholm.

I løpet av høsten ble det avholdt samtaler med Ockelbo kommune om en mulig etablering i kommunen. Kommunens forslag ble imidlertid avvist av forvaltningsretten. Derfor ble det naturlig å gjenoppta og utdype dialogen med Østersund. Avtalen er basert på en privat forretningsavtale der "Hangar 90", som tidligere tilhørte Jemtlands skvadron, nå blir omgjort til et topp moderne innovasjonssenter og produksjonsanlegg for briller.

- Østersund er en perfekt plattform for Synsam Group for å bygge vår nåværende og internasjonale virksomhet. I Østersund finnes det et godt lokalt næringsliv i en ekspansiv region med en velutviklet infrastruktur og natur rett rundt hjørnet. I tillegg kan vi gjenbruke eksisterende lokaler, noe som er en fordel fra et bærekraftperspektiv, sier Håkan Lundstedt, administrerende direktør i Synsam Group.

Behovet for sysselsetting er anslått til 200 arbeidsplasser og vil dermed bli en av Østersunds største private arbeidsgivere. Synsams fabrikk- og innovasjonssenter vil også huse et opplæringssenter for øyehelse, med mål om å bli en destinasjon for både kunder og næringslivet. Fabrikken og innovasjonssenteret forventes å være klar for produksjonsstart tidlig i 2022.

  • Vi er i en turbulent tid. Covid-19-pandemien har satt fingeren på sårbarheten til globale forsyningskjeder. Selv om beslutningen om å flytte produksjonen hjem ble tatt   før pandemien, og på grunnlag av vår  bærekraftsstrategi, har vi blitt ytterligere styrket i troen på at vi har gjort den rette analysen, avslutter Håkan Lundstedt.

Susanna Löfgren, fungerende guvernør i Jemtland, deltok i dagens pressekonferanse i Østersund. Hun benyttet anledningen til å ønske Synsam Group velkommen til fylket.

- Dette er en historisk stor og viktig etablering for Jemtland som bidrar til å skape interesse for oss som en attraktiv forretningsregion. Spesielt gledelig er Synsam Groups store fokus på bærekraft både i fabrikken og i hele brilleproduksjonen, og at de har mot til å flytte produksjonen hjem til Skandinavia. Det viser at en bærekraftig overgang virkelig er mulig.

Fakta om Synsam Groups nye fabrikk- og innovasjonssenter:

Navn: Synsam Group Innovationscenter AB

Produksjonskapasitet: Over en million briller per år.

Bygningen: Synsams fabrikk og innovasjonssenter bygges i Østersund (tidligere Jemtlands Hangar 90 ved Frøsø Park) og utgjør cirka 8 100 kvadratmeter. Både eksteriør og interiør blir gjenbrukt så mye som mulig.

• Antall ansatte: Behovet for ansettelse anslås til 200 årsverk. I tillegg sysselsetter Synsams fabrikk og innovasjonssenter et stort antall andre mennesker i produksjons- og salgskjeden.

• Innovasjon, opplæring og møter: Anlegget vil være både et innovasjons- og opplæringssenter, og en destinasjon ikke bare for Synsam Group, men også for kunder fra nær og fjern, næringslivet og for opplæring innen øyehelse.

• Investering: Den totale investeringen for Synsam Group utgjør omtrent SEK 250 millioner over en treårsperiode.

• Eiendomseier: Frøsø Park Fastighets AB.

Mer information om projektet kommer kommuniceras löpande till alla medarbetare. Vi publicerar även information på våra länders websites.

Externa förfrågningar ska mejlas till madeinsweden@synsam.com
Jenny Fridh
Chief Communications and Sustainability Officer Synsam Group