Rett til lek og idrett


  1. SYNSAM SAMARBEIDER MED RIGHT TO PLAY


    Synsam er stolt av å støtte Right To Play sitt arbeid med å utvikle barns ferdigheter og bidra til sosial endring i områder påvirket av krig, fattigdom og sykdom. Right To Play er en humanitær organisasjon som ble etablert av Johann Olav Koss i 2000. Organisasjonen har som visjon å skape en sunnere og tryggere verden gjennom lek og idrett.

En god barndom varer hele livet, sier Anneline Botnen. Hun er kommunikasjonsrådgiver for Right To Play i Norge, en organisasjon som gjennom lek og idrett ønsker å bedre barn og unges hverdag i vanskeligstilte områder i verden.

Right To Play ble stiftet av skøyteløperen Johann Olav Koss i 2000, og organisasjonen jobber med de tre satsningsområdene: utdanning, helse og fredsskapende arbeid. De ønsker å bruke de fordelene lek og idrett har, til å utdanne og styrke barn til å få bedre helse, og til å bli aktive deltakere i sine lokalsamfunn.

Right To Play er en humanitær organisasjon som jobber med å gi alle barn rett til utdanning av god kvalitet. Målet med arbeidet er å skape inkluderende og trygge læringsmiljø for alle. Resultater fra arbeidet viser at elevene føler seg mer inkludert og trives bedre på skolen.

Skolen er også et sted der vennskap og relasjoner utvikles og styrkes. Elevene deltar i større grad i undervisningen i stede for å repetere det læreren sier, og er med i diskusjoner og samtaler av faglig karakter. Right To Play arbeider også aktivt for å inkludere sårbare grupper i en skole uavhengig av kjønn, religion, etnisitet eller funksjonshemning.

Syn er essensielt for barn når det gelder deltagelse på skolen og i aktiviteter.

– Lek og aktivitet gir barna muligheter og håp, sier Anneline Botnen.

Right To Play samarbeider også med Synsam om å gi barn og unge større frihet og håp gjennom å gi dem et bedre syn. Samarbeidet begynte i 2006, og en delegasjon fra Right To Play og Synsam reiser hvert år til en landsby i Uganda for å bidra til at synshemmede barn og voksne kan få muligheten til å se bedre.

– Syn er essensielt for barn når det gelder deltagelse på skolen og i aktiviteter, og i de fattige landsbyene i Uganda er tilgang til optikere og bruk av briller ofte for kostbart for enkelte, sier Anneline Botnen fra Right To Play.

Et team med optikere fra Synsam er alltid med på turen til Uganda, og har med seg kofferter fulle av briller, donert fra kunder hjemme i Norge. I den lille landsbyen nord i Uganda gjennomfører de synstester på torget og på skolen. Mer enn tusen barn og voksne opplever å få briller for aller første gang, og det gir sterke opplevelser.

– Mange som vi her i Norge ville korrigert med vanlige briller, blir sett på som blinde i Uganda, sier optiker Frida Heijel. Hun synes det er flott å få lov til å bruke kompetansen sin som optiker til å hjelpe.

– Syn er så grunnleggende, og mangelen på en enkel brille begrenser deg sånn. Å ha redusert syn i et utviklingsland er svært utfordrende, sier optikeren.

Inntrykkene etter en slik tur er mange, som da en gutt på ni år, som var så nærsynt at han ble regnet som blind, fikk briller for første gang. Eller den godt voksne damen som fikk lesebriller og plutselig kunne lese bibelen sin igjen.

– Det betyr så mye, og det er fantastisk å komme tilbake til Norge og fortelle kundene at brillene som de donerte faktisk har vært med på å gi syn til en person i Uganda. En brille som like gjerne kunne endt opp i en skuff, eller i søpla, sier optiker Frida Heijel.

Right To Play hjelper i dag over 1 million barn og unge i mer enn 20 land, og organisasjonen har over 16 400 frivillige som sammen jobber mot målet om å skape en sunnere og tryggere verden gjennom lek og idrett.

Right To Play har knyttet til seg flere hundre idrettsutøvere verden over, som er organisasjonens ambassadører, deriblant 28 av Norges fremste idrettsstjerner.

 

Lever inn din gamle brille

Gjennom hele året forsøker vi å samle inn briller vi kan ta med på vår tur til Uganda. Rundt om i landet ligger det tusenvis av briller som ikke lenger er i bruk, og leverer du din gamle brille til oss finner vi en ny eier som virkelig har behov for den. Optikerne våre går over alle briller og ser om de kan gjenbrukes, reparer, strammer til skruer og skifter glass der det er nødvendig.

Om Right To Play

Right To Play er en humanitær organisasjon som ble etablert av Johann Olav Koss i 2000.
Organisasjonen har som visjon å skape en sunnere og tryggere verden gjennom lek og idrett. Les mer på righttoplay.com