Synsam Group flytter produksjonen fra Asia til Skandinavia – bygger fabrikk med ca. 150 arbeidsplasser i Ockelbo i Sverige


05.10.2020 11:30 - Press releases

I tråd med Synsam Groups bærekraftsmål flytter selskapet brilleproduksjonen fra Asia til Skandinavia med oppstart i løpet av 2021. Brillefabrikken som skal bygges fra grunnen av, vil fokusere på bærekraftig produksjon og produktdesign samt sirkulære kretsløp. Fabrikken blir Nordens første moderne produksjonsfabrikk for briller, og blir Ockelbos største private arbeidsgiver.

  • Produksjonskapasitet: Én million briller per år.
  • Produksjonsmateriale: Innfatningene kommer til å produseres av sirkulære, gjenvunnede eller lokale materialer som først og fremst kommer fra Sverige, Skandinavia og Europa.
  • Bygningen: Fabrikken er oppført av bærekraftige materialer, blant annet svensk tre og sedum, og blir på ca. 6000 m2.
  • Antall ansatte: Ansettelsesbehovet beregnes til ca. 150 årsverk. I tillegg vil fabrikken sysselsette et stort antall andre personer i produksjons- og salgskjeden.
  • Valg av lokalisering: Tre svært sterke aktører, Østersund, Eskilstuna og Ockelbo, har i løpet av 2020 blitt vurdert basert på økonomiske og logistiske forutsetninger samt evne til gjennomføring. Etter en samlet vurdering falt valgte på Ockelbo.
  • Beslutningsprosessen: Den 5. oktober sluttet Ockelbos bystyre seg til en felles intensjonsavtale om nyetableringen. En detaljert avtale beregnes å være signert før årsskiftet.

Pressebilder:
På mynewsdesk.se/se/synsam finnes det nedlastbare pressebilder av fabrikken og talspersoner.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer for Synsam Group
+46 730277018, jenny.fridh@synsam.com