1. Ögonhälsocenter

En attraktiv arbeidsgiver og samarbeidspartner

Å lykkes med å tiltrekke seg, utvikle og beholde motiverte medarbeidere med den riktige kompetansen og forståelsen for kundenes behov er en avgjørende suksessfaktor. For å leve opp til vår visjon om å være en god arbeidsgiver må vi også sørge for rettferdige sosiale forhold i leverandørkjeden. Målet er å være det mest attraktive selskapet i bransjen og skape en sterk, verdidrevet kultur. Vår ambisjon er derfor å tilby en trygg, utviklende og inkluderende arbeidsplass og samarbeide med leverandørene for at de skal gjøre det samme. Vi har nulltoleranse for diskriminering.

At Synsam verdsetter utdanning og kompetanse, er noe som også gjenspeiles i de ambisiøse videreutdanningsprogrammene vi tilbyr de ansatte. I vårt interne opplæringsprogram Synsam Academy lanserer vi fortløpende et bredt spekter av viktige kurs for medarbeiderne.

Et annet kompetanseområde er konsernets øyehelsesentre, der noen av landenes ledende optikere får mulighet til å jobbe med det mest avanserte utstyret.

Totalt har Synsam Group over 850 optikere.

 

LES MER OM VÅRT HOLDBARHETSARBEID

 1. Vi tar ansvar fOr miljØET

  Vi i Synsam ser at vi har både ansvar og mulighet til å bidra til å nå de globale klimamålene som FN har satt. Les mer om hvordan Synsam jobber aktivt med miljøarbeid.

  synsams miljØarbeid

 1. Vi tar ansvar fOR SAMFUNNET

  Synsam ønsker å være med og skape et bedre liv for mennesker og samfunnet for øvrig. Derfor jobber vi også med sosial bærekraft.

  sosialt ansvar

 1. Vår visJon

  Les mer om Synsams visjon og strategi for å nå de bærekraftige målene.

  vår visJon